Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
551 117/GM-BHXH 06/02/2017 Giấy mời về việc dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi
552 115/BHXH-TNTKQTTHC 06/02/2017 v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
553 118/BC-BHXH 06/02/2017 BC Tình hình công tác tháng 01 chương trình công tác tháng 02/2017
554 531/CNTT-PM 03/02/2017 v/v bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN trên website của BHXH các tỉnh, tp
555 669/CNTT-PM 03/02/2017 v/v phối hợp trong công tác chuẩn bị triển khai công văn 4027/BHXH-ST
556 94/QĐ-BHXH 24/01/2017 QĐ v/v thành lập Bạn Chỉ đạo thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
557 95/QĐ-BHXH 24/01/2017 QĐ v/v thành lập Tổ Thẩm định, Tổ Nhập liệu thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
558 2042/CTPH/BHXH-TTDVVL-BĐ 24/01/2017 Chương trình phối hợp giữa P.CĐBHXH, TT Dịch vụ việc làm và Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi v/v thực hiện giải quyết, chi trả chế độ BHTN
559 240/BHXH-TCKT 24/01/2017 v/v chi rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
560 166/2016/NĐ-CP 20/01/2017 Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
561 112/KH-BHXH 20/01/2017 Kế hoạch Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
562 79/BHXH-CST 20/01/2017 v/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
563 80/BHXH-CST 20/01/2017 Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động (đơn vị SDLĐ)
564 64/TB-BHXH 19/01/2017 Thông báo lịch thẩm định quyết toán tài chính quý IV năm 2016
565 68/BHXH-KT&TN 19/01/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016
566 65/CV-BHXH 19/01/2017 V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
567 190/TB-BHXH 19/01/2017 TB Danh mục các văn bản cần đọc tháng 12 năm 2016
568 43/QĐ-BHXH 11/01/2017 QĐ thưởng thành tích công tác quý IV năm 2016
569 36/CV-BHXH 10/01/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo.
570 13/CV-CNTT 10/01/2017 v/v triển khai bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu
571 24/GM-BHXH 09/01/2017 Giấy mời (v/v dự Hội nghị trực tuyến)
572 18/TB-BHXH 06/01/2017 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CB, CC, VC quý IV/2016
573 20/QĐ-BHXH 06/01/2017 QĐ v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
574 55/BHXH-CNTT 05/01/2017 v/v cấp số sổ BHXH năm 2017
575 58/BHXH-CSYT 05/01/2017 v/v một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017
576 02/GM-BHXH 04/01/2017 Giấy mờI v/v dự Hội nghị tập huấn
577 53/BHXH-VP 04/01/2017 v/v Sử dụng biển tên đối với CBCCVC toàn Ngành
578 2046/KH-BHXH 31/12/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng CP v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
579 2047/KH-BHXH 31/12/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.
580 2029/KH-BHXH 30/12/2016 Kế hoạch triển khai chính thức bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu Thu, Sổ - thẻ và Tài chính kế toán
581 2034/BHXH-GĐBHYT 30/12/2016 V/v thực hiện thanh, quyết toán quý IV/2016
582 2037/KH-BHXH 30/12/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện giám định tập trung 2017
583 5371/BHXH-CSXH 30/12/2016 v/v sao gửi Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016
584 5385/BHXH-CSXH 30/12/2016 v/v hướng đẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
585 2013/BHXH-TCCB 29/12/2016 v/v thông báo viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016
586 2014/QĐ-BHXH 29/12/2016 QĐ Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu Thu, Sổ thẻ và Tài chính kế toán
587 5328/BHXH-CSYT 29/12/2016 v/v hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên hệ thống Thông tin giám định BHYT
588 5276/BHXH-CSYT 28/12/2016 v/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
589 5274/BHXH-TĐKT 28/12/2016 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2017
590 2010/QĐ-BHXH 28/12/2016 QĐ v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2016
591 2011/QĐ-BHXH 28/12/2016 QĐ công khai số liệu và phân bổ dự toán thu, chi năm 2016
592 42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
593 2003/QĐ-BHXH 27/12/2016 QĐ hỗ trợ Tết Dương lịch năm 2017
594 2002/QĐ-BHXH 27/12/2016 QĐ v/v cử cán bộ, viên chức đến làm việc tại trụ sở BHXH Khu kinh tế Dung Quất (quý I/2017)
595 5243/BHXH-ST 27/12/2016 v/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
596 1990/BHXH-KHTC 26/12/2016 V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2017
597 5204/BHXH-BT 23/12/2016 v/v đôn đốc thu, giảm nợ năm 2016
598 5209/BHXH-TCKT 23/12/2016 v/v Trích chuyển kinh phí CSSKBĐ
599 5207/BHXH-PC 23/12/2016 Triển khai thực hiện Hợp đồng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
600 1979/BHXH-VP 22/12/2016 v/v Hướng dẫn cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây