Quảng Ngãi nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở

Thứ hai - 02/07/2018 05:41
BHYT là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Ngày BHYT Việt Nam 1.7 năm nay, với thông điệp: “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT tuyến cơ sở” tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ KCB tại cơ sở, nhằm đảm bảo tính công bằng, chất lượng cho người dân, góp phần tăng diện bao phủ BHYT tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ BHYT tuyên truyền chủ trương, chính sách BHYT đến người dân
Cán bộ BHYT tuyên truyền chủ trương, chính sách BHYT đến người dân
   Nỗ lực tăng diện bao phủ BHYT
   Năm 2018, xã Phổ Phong (Đức Phổ) phấn đấu tăng diện bao phủ BHYT lên 81% theo chỉ tiêu của huyện giao. Tuy nhiên, tính đến tháng 6 này, tỷ lệ dân số tham gia BHYT của xã chỉ mới đạt 77%. Từ nay đến năm 2020, xã Phổ Phong  phấn đấu đạt trên 85% dân số tham gia BHYT. Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Phong Phạm Xuân Cường cho biết: Nhiều gia đình đời sống kinh tế khó khăn, nên chưa chủ động tham gia BHYT. Một số người dân mua BHYT năm trước, nhưng năm sau đi làm ăn xa, mua ở nơi khác, nên ảnh hưởng chỉ tiêu phát triển BHYT ở địa phương. Chia sẻ về giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, ông Cường cho biết thêm: “Thay vì chỉ có một đại lý bán BHYT như trước, hiện nay trên địa bàn xã thành lập tới 6 đại lý thôn, 3 đại lý xã, 7 đại lý dân số tại các thôn. Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, xã huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng với đội ngũ đại lý thu cùng vào cuộc tuyên truyền ngay tại hộ gia đình để người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHYT.
   Trước đây, Đức Phổ luôn là một trong những huyện đồng bằng dẫn đầu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, với trên 80%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, số hộ dân tham gia BHYT của huyện chỉ đạt 77%. Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Nguyễn Thịnh cho biết, một số xã bãi ngang trước đây được Nhà nước bao cấp BHYT, nay thoát khỏi xã nghèo bãi ngang, nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm đáng kể. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu đạt 85% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn huyện. Huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời giao chỉ tiêu về cho từng xã, thị trấn để phát triển đối tượng tham gia BHYT. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trên địa bàn phải nâng cao chất lượng KCB , nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.
   Để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, hằng năm, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHYT, xem đây là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trình HĐND tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách của tỉnh đối với một số nhóm đối tượng như người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bệnh nhân HIV... Nhìn chung, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành về thực hiện chính sách BHYT được nâng lên.
   Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi Bùi Quang Danh cho biết, để đạt mục tiêu BHYT toàn dân, ngành BHXH tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ nhưng chưa tham gia như đối tượng hộ gia đình nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình để tham gia BHYT, đối tượng là hội viên các hội, đoàn thể và lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã... Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT.
Nâng cao chất lượng y tế cơ sở
   Nâng cao chất lượng KCB tuyến y tế cơ sở là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra hiện nay theo Nghị quyết số 20 -NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Công tác KCB BHYT hiện nay tại các tuyến y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng diện bao phủ BHYT toàn dân. Xác định tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, hai ngành BHXH và y tế đã tăng cường phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong KCB; giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách BHYT cho người tham gia BHYT. BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với 30 cơ sở KCB, trong đó có 6 cơ sở y tế tư nhân, tạo điều kiện KCB BHYT cho người dân.
   Ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng y tế tại cơ sở như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... Đến nay, toàn tỉnh có 147/183 trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng KCB tuyến y tế cơ sở nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần cải thiện để đáp ứng hài lòng cho người bệnh. Đơn cử như Trạm Y tế xã Thanh An (Minh Long), dù được trang bị máy siêu âm, điện tim hiện đại, nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong KCB cho người dân. Trưởng Trạm Y tế xã Thanh An, Bác sĩ Nguyễn Diên Ngôn lý giải, trạm không thể làm dịch vụ này đại trà, chỉ sử dụng trong trường hợp cấp cứu, vì thiếu thủ tục theo quy định về giấy phép hành nghề, nên chưa được thanh toán chi phí KCB BHYT. Dù đã học tập huấn đầy đủ chứng chỉ về siêu âm, điện tim, nhưng thủ tục gửi Sở Y tế bổ sung vào giấy phép hành nghề những chứng chỉ này còn quá chậm.
   Còn ở Trung Tâm Y tế huyện Minh Long, do thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, nên hầu hết dịch vụ kỹ thuật phân tuyến bệnh viện hạng III thực hiên chỉ đạt 52%. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Long Đinh Thị Mai Hương cho biết: Do thiếu bác sĩ chuyên khoa, nên việc phát triển lĩnh vực ngoại khoa của trung tâm gặp khó khăn. Những phẫu thuật, thủ thuật dù đơn giản nhưng chưa triển khai được do thiếu nhân lực, nên phải chuyển lên tuyến trên. Việc thu hút bác sĩ trẻ chính quy về miền núi công tác rất khó, nên thời gian đến, trung tâm tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa để nâng cao chất lượng KCB. Ngoài ra, tại một số bệnh viện tuyến huyện, do thiếu bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nên các trang thiết bị được đầu tư như máy X-quang không thể sử dụng đại trà, vì theo quy định không được thanh toán BHYT. Một số phòng mổ tại các bệnh viện huyện phải “đóng cửa” tạm thời, vì thiếu bác sĩ gây mê hồi sức...
   Để nâng cao chất lượng KCB BHYT và tạo sự hài lòng cho người bệnh có thẻ BHYT, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi Bùi Quang Danh nhấn mạnh: Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành y tế tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện công tác BHYT; tăng cường tham mưu cho tỉnh những giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác KCB BHYT cũng như thanh toán chi phí KCB BHYT; triển khai hệ thống thông tin giám định nhằm quản lý KCB và thanh toán BHYT; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong KCB, tổ chức tốt việc KCB cho người có thẻ BHYT, giải quyết nhanh gọn các thủ tục thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ theo quy định./.    
Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu BHYT của Quảng Ngãi đến cuối năm 2018 phấn đấu đạt 85,8% và đến 2020 đạt 90% dân số tham gia BHYT. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh chiếm 89,2% dân số, đạt vượt 3,49% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và vượt 1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

                                                                  

Tác giả bài viết: Kim Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Download tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?

Liên kết
  • Văn bản

DS

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên và PCTNVK tháng 11/2019

Lượt xem:81 | lượt tải:36

4116/BHXH-BT

V/v thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động

Lượt xem:48 | lượt tải:6

1534/BHXH-KTTN

Triển khai thực hiện công văn số 3045/BHXH-BT và 3046/BHXH-BT

Lượt xem:416 | lượt tải:210

1532/QĐ-BHXH

Quyết định v/v thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về lao động...

Lượt xem:85 | lượt tải:29

533/LĐLĐ

V/v thực hiện quyền của tổ chức Công đoàn trong việc xử lý về hình sự...

Lượt xem:37 | lượt tải:7

3762/BHXH-CSXH

V/v thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

Lượt xem:80 | lượt tải:11

23/HD-CĐCS

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019)

Lượt xem:1609 | lượt tải:45

1291/QĐ-TTg

Quyết định v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...

Lượt xem:74 | lượt tải:8
Đăng nhập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây