Đại lý Thu huyện Tư Nghĩa

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI     Phụ lục 01    
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TƯ NGHĨA          
               
THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA
               
STT Khối/ Loại
 hình Đại lý thu 
Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ Địa chỉ điểm thu
Số nhà/
 thôn/ tổ 
Xã/ phường/ thị trấn  Huyện
I UBND xã            
1 Đại lý thu UBND xã Nghĩa Mỹ UBND xã Nghĩa Mỹ Văn Thị Phượng 01676831488 Phú Mỹ Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa
2 Đại lý thu UBND xã Nghĩa Mỹ Tại nhà riêng Huỳnh Thị Nhung 0916493961 Bách Mỹ Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa
3 UBND xã Nghĩa Hiệp UBND xã Nghĩa Hiệp Bùi Thị Ngọc Điệp 0898249036 Đông Mỹ Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa
4 UBND xã Nghĩa Hiệp Tại nhà riêng Nguyễn Ngọc Hòa 0905674283 Năng Đông Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa
5 UBND TT La Hà UBND TT La Hà Nguyễn Thị Bình 0935635008 TDP 3 TT La Hà Tư Nghĩa
6 UBND TT La Hà Tại nhà riêng Lê Thị Minh Huệ 0987369018 TDP3 TT La Hà Tư Nghĩa
7 UBND TT La Hà Tại nhà riêng Phù Thị Chín 01664077330 TDP1 TT La Hà Tư Nghĩa
8 UBND TT Sông Vệ UBND TT Sông Vệ Phạm Thị Thanh Thảo 0909836203 TDP Sông Vệ TT Sông Vệ Tư Nghĩa
9 UBND TT Sông Vệ Tại nhà riêng Cao Thị Minh Nguyệt 0983049627 TDP Sông Vệ TT Sông Vệ Tư Nghĩa
10 UBND xã Nghĩa Thắng UBND xã Nghĩa Thắng Nguyễn Đình Phả 01697148527 An Hòa Nam Nghĩa Thắng Tư Nghĩa
11 UBND xã Nghĩa Thắng Tại nhà riêng Đỗ Trọng Phương 01634767969 Thôn An Tây Nghĩa Thắng Tư Nghĩa
12 UBND xã Nghĩa Thắng Tại nhà riêng Lê Thị Thuận 0984897130 Thôn An Hòa Nam Nghĩa Thắng Tư Nghĩa
13 UBND xã Nghĩa Thuận UBND xã Nghĩa Thuận Nguyễn Thị Ái Việt 0944129725 Mỹ Thạnh Bắc Nghĩa Thuận Tư Nghĩa
14 UBND xã Nghĩa Kỳ UBND xã Nghĩa Kỳ Võ Thị Nhi 0942086276 An Hội Bắc 1 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
15 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Phan Đình Thám 0973239207 An Hội Bắc 2 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
16 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Nguyễn Thị Lan 0974076576 An Hội Nam 1 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
17 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Phạm Thị Tiếp 01225451905 An Hội Nam 1 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
18 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Phạm Thị Ánh Phượng 0977290572 Xuân Phổ Đông Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
19 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Nguyễn Văn Tẩn 0911487490 An Hội Nam 1 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
20 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Nguyễn Văn Thấn 0905571237 Xuân Phổ Tây Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
21 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Nguyễn Thành 016851511547 Xuân Phổ Đông Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
22 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Võ Hữu Nguyên 0925089379 An Hội Bắc 1 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
23 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Lê Thị Tiếng 01677434498 An Hội Bắc 3 Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
24 UBND xã Nghĩa Kỳ Tại nhà riêng Trương Quang Biên 01665204910 Phú Sơn Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa
25 UBND xã Nghĩa Điền Tại nhà riêng Nguyễn Thị Huệ 0978668399 Điền An Nghĩa Điền Tư Nghĩa
26 UBND xã Nghĩa Điền Tại nhà riêng Nguyễn Thị Mô 01666537083 Điền Chánh Nghĩa Điền Tư Nghĩa
27 UBND xã Nghĩa Điền UBND xã Nghĩa Điền Trần Thị Khánh Vân 0988259407 Điền Chánh Nghĩa Điền Tư Nghĩa
28 UBND xã Nghĩa Hòa UBND xã Nghĩa Hòa Đỗ Thị Thu Hằng 0963891560 Hòa Bình Nghĩa Hòa Tư Nghĩa
29 UBND xã Nghĩa Hòa Tại nhà riêng Nguyễn Thị Thu 01666531738 Hòa Bình Nghĩa Hòa Tư Nghĩa
30 UBND xã Nghĩa Hòa Tại nhà riêng Bùi Thị Thanh Hà 0984815886 Hòa Phú Nghĩa Hòa Tư Nghĩa
31 UBND xã Nghĩa Phương UBND xã Nghĩa Phương Nguyễn Thị Bích Ngọc 0968282416 Năng Tây 3 Nghĩa Phương Tư Nghĩa
32 UBND xã Nghĩa Phương Tại nhà riêng Lương Hoàng Ngọc Nữ 0905.417787 Năng Tây Nghĩa Phương Tư Nghĩa
33 UBND xã Nghĩa Thương UBND xã Nghĩa Thương Trần Thị Như Thùy 09332903645 La Hà 3 Nghĩa Thương Tư Nghĩa
34 UBND xã Nghĩa Thương Tại nhà riêng Huỳnh Thị Duyên Ý '01695152837 La Hà 3 Nghĩa Thương Tư Nghĩa
35 UBND xã Nghĩa Thương Tại nhà riêng Trần Nguyễn Hoàng Oanh 01677651083 Vạn An 2 Nghĩa Thương Tư Nghĩa
36 UBND xã Nghĩa Lâm UBND xã Nghĩa Lâm Lê Thị Thủy Tiên 0977698898 Thôn 1 Nghĩa Lâm Tư Nghĩa
37 UBND xã Nghĩa Trung UBND xã Nghĩa Trung Lê Thị Bích Thoa 01693969859 An Hà 3 Nghĩa Trung Tư Nghĩa
38 UBND xã Nghĩa Trung Tại nhà riêng Trần Thị Mỹ Hạnh 0913586404 Thôn La Châu Nghĩa Trung Tư Nghĩa
39 UBND xã Nghĩa Trung Tại nhà riêng Nguyễn Đình Đông 0917524732 Thôn An Hà 1 Nghĩa Trung Tư Nghĩa
V Tổ chức kinh tế            
1    Bưu điện Nghĩa Kỳ Nguyễn Thị Nguyên 0911490779 An Bình Nghĩa Kỳ  Tư Nghĩa
2    Bưu điện Nghĩa Thuận Nguyễn Văn Đậu 0911425579 Nam Phước Nghĩa Thuận  Tư Nghĩa
3    Bưu điện Nghĩa Thắng Lê Thị Thu Hương 0917702463 An Hòa Nam Nghĩa Thắng  Tư Nghĩa
   Bưu điện Nghĩa Thắng Võ Thị Chi 01232727600 An Hòa Nam Nghĩa Thắng  Tư Nghĩa
4    Bưu điện Nghĩa Sơn Phạm Thị Giang 01656500329 Thôn 1 Nghĩa Sơn  Tư Nghĩa
5    Bưu điện Nghĩa Thọ Lê Thị Lan 0914226532 Thôn 1 Nghĩa Thọ  Tư Nghĩa
6    Bưu điện Nghĩa Lâm Trần Thị Bình 01205996052 Thôn 2 Nghĩa Lâm  Tư Nghĩa
7    Bưu điện Nghĩa Điền Mai Thị Ái 01208086142 Điền Chánh Nghĩa Điền  Tư Nghĩa
8    Bưu điện Nghĩa Trung Nguyễn Thị Thu Mùi 0942479153 An Hà 3 Nghĩa Trung  Tư Nghĩa
9    Bưu điện Nghĩa Thương Phan Văn Sơn 0914216212 La Hà 3 Nghĩa Thương  Tư Nghĩa
10 Đại lý thu Bưu điện  Bưu điện Nghĩa Phương Võ Thị Thu Sen 0917690077 Năng Tây 3 Nghĩa Phương  Tư Nghĩa
11    Bưu điện Nghĩa Mỹ Đồng Tấn Thế 0944616282 Phú Mỹ Nghĩa Mỹ  Tư Nghĩa
12    Bưu điện Nghĩa Hiệp Phạm Thanh Vinh 0944619324 Đồng Viên Nghĩa Hiệp  Tư Nghĩa
13    Bưu điện Nghĩa Hòa Trần Minh Dũng 01248909991 Hòa Bình Nghĩa Hòa  Tư Nghĩa
14    Bưu điện Sông Vệ Vương Thị Thanh Hiền 0916221577 TDP An Bàng Sông Vệ  Tư Nghĩa
15    Bưu điện huyện Tư Nghĩa Nguyễn Thị Hiếu 0919618051 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Nguyễn Thị Minh Châu 0912881577 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Nguyễn Thị Ngọc Hân 0917892069 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Lê Thị Yến Nhi 0943170490 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Võ Thị Thúy Tiên 01688469681 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Nguyễn Hiền Ngân 0911498979 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
  Ngô Thị Vân 01672828135 TDP 3 La Hà  Tư Nghĩa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây