Huyện Sơn Tịnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI     Phụ lục 01    
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SƠN TỊNH          
               
THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH
               
STT Khối/ Loại
 hình Đại lý thu 
Điểm thu Họ và tên Điện thoại
 liên hệ
Địa chỉ điểm thu
Số nhà/
 thôn/ tổ 
Xã/ phường/
 thị trấn 
Huyện/
thành phố 
I UBND xã            
1 Đại lý thu UBND xã Tịnh Đông UBND xã Tịnh Đông Võ Thị Thu 0979599600 Thôn Đồng Nhơn Bắc Tịnh Đông  Sơn Tịnh
2 Đại lý thu UBND xã Tịnh Trà UBND xã Tịnh Trà Nguyễn Thị Lợi 01673753086 Thôn Trà Bình Tịnh Trà  Sơn Tịnh
3 UBND xã Tịnh Bình UBND xã Tịnh Bình Nguyễn Thị Thanh Xuân 0985539044 Thôn Bình Bắc Tịnh Bình  Sơn Tịnh
Nhà riêng Thôn Bình Bắc Tịnh Bình  Sơn Tịnh
4 Đại lý thu UBND xã Tịnh Phong Nhà riêng Nguyễn Thị Tâm 01216633767 Thôn Thế Long Tịnh Phong  Sơn Tịnh
UBND xã Tịnh Phong Đinh Công Vĩnh 0914503672 Thôn Thế Long Tịnh Phong  Sơn Tịnh
5 Đại lý thu UBND xã Tịnh Sơn UBND xã Tịnh Sơn Lê Thị Xuyến 0906462848 Thôn Tây Tịnh Sơn  Sơn Tịnh
Nhà riêng Thôn Đông Tịnh Sơn  Sơn Tịnh
6 Đại lý thu UBND xã Tịnh Hà Nhà riêng Lê Thị Hải Yến 02553841860 Chợ Mới Tịnh Hà  Sơn Tịnh
Nhà riêng Trần Thị Kim Cường 01658022557 Thôn Thọ Lộc Tây Tịnh Hà  Sơn Tịnh
UBND xã Tịnh Hà 01225472724 Thôn Hà Trung Tịnh Hà  Sơn Tịnh
II Đơn vị sự nghiệp            
1 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh Tạ Thị Thu Hải 01668834398 Thôn Minh Mỹ Tịnh Bắc  Sơn Tịnh
III Tổ chức Chinh trị - Xã hội            
1 Hội phụ nữ xã Tịnh Giang HPN xã Tịnh Giang Nguyễn Thị Lệ Chi 01253808584 Thôn An Kim Tịnh Giang  Sơn Tịnh
Lâm Thị Nguyệt 01694641835
Trương Thị Thanh Xuân 01645127643
Nhà riêng Nguyễn Thị Kim Liên 01645095059 Thôn An Hòa Tịnh Giang  Sơn Tịnh
Phạm Thị Lan Phương 01695020109
2 Hội nông dân xã Tịnh Bắc Hội nông dân xã Tịnh Bắc Nguyễn Văn Lại 0978045570 Thôn Minh Mỹ Tịnh Bắc  Sơn Tịnh
Lâm Trung Hiếu 0978916937
Nhà riêng Lê Văn Lâm 01676836519 Thôn Minh Mỹ Tịnh Bắc  Sơn Tịnh
Nhà riêng Nguyễn Văn Hiệp 0915176941 Thôn Minh Xuân Tịnh Bắc  Sơn Tịnh
3 Hội nông dân xã Tịnh Minh Hội nông dân xã Tịnh Minh Phan Văn Kết 01657452428 Thôn Minh Long Tịnh Minh  Sơn Tịnh
Nhà riêng Trần Thị Kim Tuyến 01685177562 Thôn Minh Khánh Tịnh Minh  Sơn Tịnh
Nhà riêng Nguyễn Ngọc Dũng 01642867448 Thôn Minh Trung Tịnh Minh  Sơn Tịnh
4 Hội nông dân xã Tịnh Hiệp Hội nông dân xã Tịnh Hiệp Võ Thị Thu Năm 0979699910 Thôn Mỹ Danh Tịnh Hiệp  Sơn Tịnh
Nhà riêng Thôn Vĩnh Tuy Tịnh Hiệp  Sơn Tịnh
Nhà riêng Đỗ Thanh Hương 01696617960 Thôn Vĩnh Tuy Tịnh Hiệp  Sơn Tịnh
5 Hội nông dân xã Tịnh Bình Hội nông dân xã Tịnh Bình Nguyễn Thị Nga 01684929609 Thôn Bình Bắc Tịnh Bình  Sơn Tịnh
Từ Văn Tâm 01653779995
Nguyễn Thị Tuyết 01695991278
6 Hội nông dân xã Tịnh Thọ Hội nông dân xã Tịnh Thọ Ngô Văn Vọng 0986878875 Thôn Thọ Trung Tịnh Thọ  Sơn Tịnh
Lê Thị Kim Yến 01683504995
Lâm Quang Phong 0905335991
Trần Thị Cảnh 01699929024
Nhà riêng Phạm Ngọc Sơn 0947602460 Thôn Thọ Bắc Tịnh Thọ  Sơn Tịnh
Nhà riêng Nguyễn An 01649896845 Thôn Thọ Tây Tịnh Thọ  Sơn Tịnh
7 Hội nông dân xã Tịnh Phong Hội nông dân xã Tịnh Phong Bùi Ngọc Thắng 0914088026 Thôn Thế Long Tịnh Phong  Sơn Tịnh
Trần Thị Cúc 0948887192
IV Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp            
V Tổ chức kinh tế            
1 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Giang Phạm Thị Kim Phượng 0911387044 Thôn Cù Và Tịnh Giang  Sơn Tịnh
Đào Kim Cận 0947680687
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Đông Hồng Thị Hay 0919491004 Thôn Hương Nhượng Bắc Tịnh Đông  Sơn Tịnh
Đặng Ly 0944185390
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Minh Vy Thị Nguyệt Thu 01635511236 Thôn Minh Khánh Tịnh Minh  Sơn Tịnh
Nguyễn Thị Thanh Mỹ 0942478970
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Bắc Phan Thị Trà My 0918419357 Thôn Minh Mỹ Tịnh Bắc  Sơn Tịnh
Hà Văn Quý 01253691117
Lý Thị Mỹ Loan 0913844503
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hiệp Lê Thị Mỹ Trang 0903494529 Thôn Mỹ Danh Tịnh Hiệp  Sơn Tịnh
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Trà Dương Thị Thu Sương 0917357910 Thôn Phú Thành Tịnh Trà  Sơn Tịnh
Lê Tấn Phước 01294742970
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Bình Hạ Thị Thu Thúy 01243225788 Thôn Bình Bắc Tịnh Bình  Sơn Tịnh
Nguyễn Văn Đông 0916860189
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thọ Nguyễn Thị Thu Trang 0915461573 Thôn Thọ Nam Tịnh Thọ  Sơn Tịnh
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Sơn Lê Thị Mỹ Kim 01237595801 Thôn Phước Lộc Đông Tịnh Sơn  Sơn Tịnh
Nguyễn Văn Hà 0914684527
Điểm Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hà Đỗ Thị Hồng Nhị 0973960375 Thôn Hà Trung Tịnh Hà  Sơn Tịnh
Đỗ Cao Thượng 01685955457
Điểm Bưu điện văn hóa huyện Sơn Tịnh Phạm Thị Ánh Đào 0914163977 Trường Thọ Tây P. Trương Quang Trọng TP. Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hiền 01256886779
Hà Thị Lệ Quyên 0914862525
Nguyễn Thị hồng Hoa 0945292945
Ngô Thị Hồng Thảo 0944091757
Phạm Thị Mỹ Hạnh 0911142444
Nguyễn Hảo Anh 0919980893
Phan Thị Xuân Hiền 0914761939
Võ Thị Trúc Ly 01687411416
Đỗ Thị Thúy Hằng 0914724234
Hạ Thị Kim Tuyến 0914069379
Bùi Thị Nga 0935652052
Trương Thị Huyền 0918367701
Võ Thị Trúc Khuê 0124322677
Nguyễn Đông Đức 0915461000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây