11:48 ICT Chủ nhật, 29/11/2015

Quảng cáo

bhxh bp
hocsinh
bhxh tu dong

Đăng Nhập

Kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2015

Lên phía trên
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Câu hỏi:
Hỏi: Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Trả lời:

Người tham gia BHXH tự nguyện lập 02 bản Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện mẫu số 01-TN. Trong đó, kê khai đầy đủ các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú), mức lựa chọn để tính đóng BHXH (m), mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng BHXH và hình thức nộp tiền, kèm theo 01 bản sao Giấy khai sinh. Trường hợp có thời gian tham gia BHXH mà đã được cấp sổ BHXH thì nộp thêm sổ BHXH và Bản ghi quá trình đóng BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH  

            Đề nghị bạn liên hệ với BHXH huyện, thành phố nơi có hộ khẩu thường trúhoặc tạm trúđể được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
bảo hiểm tự nguyện chỉ áp dụng chế độ hưu trí và tử tuất.
Câu hỏi:
Thông tin người gửi dgfhh doanthichien2571992@yahoo.com Điện thoại: 01659274871
tại sao bảo hiểm tự nguyện chỉ áp dụng chế độ hưu trí và tử tuất
Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, trong đó qui định bảo hiểm tự nguyện gồm 02 chế độ hưu trí và tử tuất.

Điều 20 Luật BHXH quy định trách nhiệm của tổ chức Bảo hiểm xã hội: Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này; Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương h­ưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;  Cấp sổ bảo hiểm xã hội đến từng người lao động;...            

Như vậy, Tổ chức Bảo hiểm xã hội là cơ quan thực hiện các chính sách được Nhà nước ban hành, không phải là cơ quan ban hành các chính sách. Vì vậy, câu hỏi của ông, bà không thuộc phạm vi trả lời của cơ quan BHXH.

Lên phía trên
Hỏi về điều kiện được tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện
Câu hỏi:
Thông tin người gửi Nguyễn Thị Kim Dung dungcdds@gmail.com Điện thoại: 0438630095
Tôi là 1 giáo viên trường cao đẳng nghề, khi tôi đủ 55 tuổi thì mới đóng được 17 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi đó tôi muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện tiếp tục có được không?
Trả lời:

Điểm 2, Điều 70 Luật BHXH quy định:  Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ năm 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí (đóng đủ 20 năm), thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm. 

            Như vậy, trường hợp của bà khi đủ 55 tuổi có 17 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc nên được tham gia đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

            Ngay khi có QĐ nghỉ việc bà liên hệ với cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể vì BHXH tự nguyện tính từ thời điểm đăng ký đóng.

Lên phía trên
Họ và tên: Nguyen thi kim oanh E-mail: thao_nguyen_xanh_a36@yahoo.com hỏi
Câu hỏi:
Tôi là công dân bình thường,nay tôi 28 tuổi, tôi được biết có thể mua BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi mua BHXH tự nguyện như thế nào, cách thức mua, và mua ở dâu, hàng tháng tôi đóng khoảng bao nhiêu tiền.Nấu tôi đóng đủ 20 năm thì lúc đó tôi 48 tuổi, lúc đó tôi đã hưởng lương hưu chưa?hay doi đến khi tôi hết tuổi lao động 60 tuổi mới được hưởng.Khoảng từ 48-60 tuồi là 12 năm thì tôi có phải đóng BHXH tự nguyện nữa không?Xin cảm ơn
Trả lời:

* Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau đây:

- Hằng tháng;

- Hằng quý;

- Sáu tháng một lần.

* Mức đóng hằng tháng vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Mức đóng hàng tháng = Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện x Mức thu nhập tháng

người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn

Trong đó:

- Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn= Lmin+   m  x  50.000  (đồng/tháng)

+ Lmin: mức lương tối thiểu chung;

+ m: là số nguyên, ≥ 0.

- Tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

+ Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 bằng 20%;

+ Từ tháng 01 năm 2014 trở đi bằng 22%.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

VD: Nếu bạn đóng BHXH tự nguyện trong tháng 4/2012, chọn m=0 thì mức đóng BHXH của bạn là : 830.000*20%= 166.000đ/tháng (thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung); m=1-> 880.000*20%= 176.000đ/tháng,...

* Điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:  Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Như vậy, nếu bạn đã đóng BHXH tự nguyện được từ 20 năm trở lên thì bạn phải đến hết tuổi lao động (Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) mới được hưởng chế độ hưu trí.

Khi bạn đã đóng BHXH tự nguyện được đủ 20 năm, nếu có điều kiện thì bạn nên đóng tiếp để được hưởng tỷ lệ lương hưu cao, nếu không bạn có thể bảo lưu chờ đến hết tuổi lao động để được hưởng chế độ hưu trí.

Mọi thắc mắc bạn liên hệ với BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn.

Lên phía trên
Thẻ BHYT khám bệnh ở ngoài tỉnh
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Lê Huyền – Đức phổ hỏi: Tôi tham gia BHYT tự nguyện ở huyện Đức phổ từ 01/01/2012, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm. Đến tháng 3/2012 tôi theo chồng vào Đồng Nai để làm việc, tôi muốn hỏi tôi có thể sử dụng thẻ BHYT tự nguyện đã mua ở huyện Đức Phổ để khám bệnh ở Đồng Nai hay không và cần thêm giấy tờ gì khi đi khám bệnh?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 66 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam: Người tự nguyện tham gia BHYT khi di chuyển sang địa bàn tỉnh khác, huyện khác khi đi khám chữa bệnh thì xuất trình thẻ BHYT kèm theo giấy khai báo tạm trú tạm vắng hoặc sổ hộ khẩu.

Lên phía trên
tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ gì?
Câu hỏi:
Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ gì? Và khi dừng đóng BHXH tự nguyện có được bảo lưu thời gian đóng BHXH không?
Trả lời:

Theo qui định của Luật BHXH thì người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ sau:

-   Chế độ Hưu trí

-  Chế độ Tử tuất

            Người lao động dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo qui định thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Lên phía trên
Quyền lợi của người tham gia BHYT tự nguyện
Câu hỏi:
Bà Trần Thị Cẩm Vân (Phường Nghĩa Chánh –TP Quảng Ngãi) hỏi:
Tôi đang mang thai được 2 tháng, tôi có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được không? Vì tôi làm nghề buôn bán tự do. Quyền lợi của người tham BHYT bắt buộc và người tham gia BHYT tự nguyện giống nhau và khác nhau như thế nào?
Trả lời:

Theo qui định tại Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính thì  Bạn có đủ điều kiện để tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện. Mời bạn liên hệ với đại lý thu BHYT tự nguyện tại xã, phường nơi bạn cư trú để đăng ký tham gia.

Quyền lợi của người tham gia BHYT bắt buộc và người tham gia BHYT tự nguyện là hoàn toàn giống nhau. Riêng về quyền lợi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn đối với đối tượng tham gia BHYT tự nguyện thì phải có thời gian tham gia liên tục đủ từ 150 ngày trở lên kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Lên phía trên
Có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
Câu hỏi:
Bà Trần Thị Tâm ( Mộ Đức – Quảng Ngãi ) hỏi:
Tôi là giáo viên có 13 năm tham gia BHXH bắt buộc. Hiện nay được 55 tuổi, có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện có được không?
Trả lời:

Tại Điểm 2, Điều 70 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ năm 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí (đóng đủ 20 năm), thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm. 

Theo quy định trên, bà đã hết tuổi lao động (55 đối với nữ) nhưng thời gian tham gia BHXH 13 năm, (còn thiếu 7 năm) nên không thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện. Bà chỉ được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

 

Gửi câu hỏi