04:25 ICT Thứ năm, 03/09/2015

Quảng cáo

bhxh bp
hocsinh
bhxh tu dong

Đăng Nhập

Kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2015

Lên phía trên
Đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo QĐ 613/QĐ-TTg nhưng đã chết sau ngày 01/7/2010.
Câu hỏi:
Bà Lê Lam (TT La Hà– huyện Tư Nghĩa) hỏi: Mẹ tôi sinh năm 1947, có thời gian công tác thực tế là 17năm, trước đây được nghỉ hưởng mất sức lao động, nhưng chỉ hưởng ½ thời gian, bị cắt mất sức lao động vào tháng 04/1993. Được biết có chính sách theo QĐ 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Chính phủ cho phép những người như mẹ tôi được hưởng trợ cấp, nhưng mẹ tôi đã qua đời vào tháng 5/2011. Xin hỏi gia đình tôi có được nhận chế độ gì của Nhà nước để thờ cúng mẹ tôi không?
Trả lời:

Theo qui định tại QĐ 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Chính phủ: Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01  tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 nămthì đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo QĐ 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Chính phủ.

            Nếu mẹ bạn thuộc diện nêu trên, bà đã mất vào tháng 5/2011, BHXH tỉnh sẽ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg cho gia đình bạn từ tháng 05/2010 đến tháng 5/2011 (chi trả một lần) và trợ cấp mai táng phí.

            Gia đình bạn lập thủ tục hồ sơ như sau, nộp cho BHXH huyện nơi cư trú:

- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng của thân nhân đối tượng theo mẫu số 03-QĐ613 (01 bản chính);

- Bản sao giấy chứng tử (01 bản) của đối tượng hoặc 01 bản sao giấy khai tử.

            - Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động (nếu có).

Lên phía trên
Mức trợ cấp BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện dưới một năm
Câu hỏi:
Bà Trần Thị Tư (TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ hỏi):Tôi tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01/2012 -> 4/2012 với mức đóng BHXH là 1.080.000đ/tháng. Nay tôi không có nhu cầu đóng tiếp muốn nhận trợ cấp BHXH một lần, xin hỏi bao lâu tôi mới được nhận tiền trợ cấp BHXH một lần và mức trợ cấp là bao nhiêu?
Trả lời:

            Nếu bà nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH một lần theo đúng qui định (Sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH một lần: Mẫu số 14-HSB) thì sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan BHXH sẽ giải quyết cho bà.

            Theo qui định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Chiếu theo qui định trên, trợ cấp BHXH một lần của bà được nhận là:1.080.000*20%*04th= 864.000.

Lên phía trên
Bảo lưu phụ cấp chức vụ
Câu hỏi:
Bạn Phan Đình Thành hỏi : Tháng 04/2012 tôi công tác tại đơn vị BQL các dự án ĐT xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhưng đến tháng 05/2012 tôi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động về công tác tại đơn vị mới là BQL dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi. Khi công tác ở đơn vị cũ chức vụ của tôi là phó Phòng được hưởng phụ cấp chức vụ là: 0.30, nay chuyển sang đơn vị mới tôi thôi giữ chức vụ phó phòng mà là chuyên viên. Vậy khi đóng BHXH, BHYT ở đơn vị mới tôi có được tính phụ cấp chức vụ không ?
Trả lời:

     Theo quy  định tại khoản 2 mục C4 của Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định:                                                                                                                                                   

      Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

     Vậy đối chiếu với quy định trên thì bạn vẫn được bảo lưu phụ cấp chức vụ là: 0.30 trong 6 tháng tại đơn vị mới khi tham gia đóng BHXH, BHYT.

Lên phía trên
Tạm dừng lương hưu khi bị chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo
Câu hỏi:
Bà Phạm Thị A (P.Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi) hỏi: chồng tôi đang hưởng lương hưu tại phường, chẳng may gây tai nạn giao thông chết người, tòa án xử án phạt tù 4 năm ; nay cơ quan BHXH tp nói tạm dừng lương hưu của chồng tôi trong thời gian bị tù có đúng không?
Trả lời:

Theo Điều 62, Luật BHXH qui định trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng như sau:

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Toà án tuyên bố là mất tích.

Như vậy trường hợp của chồng bà bị tạm dừng hưởng lương hưu hằng tháng là đúng theo qui định của pháp luật.

Lên phía trên
thủ tục hồ sơ cộng nối thời gian công tác trong quân đội
Câu hỏi:
Ông Lê Văn Hạnh ở UBND xã Tịnh Giang hỏi: Đơn vị tôi có 1 trường hợp có thời gian công tác trong quân đội đã phục viên trước ngày 15 tháng 12 năm 1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc 1 lần. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy đơn vị tôi muốn cộng nối thời gian công tác trong quân đội cho lao động trên thì thủ tục hồ sơ gồm những gì và nộp hồ sơ ở đâu?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 34 Quyết định số 1111 ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định:

Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp,mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

Thủ tục hồ sơ gồm:

-  Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

-  Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01TS).

                       -   Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc , giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

-  Sổ BHXH.

Ông liên hệ Bảo hiểm xã hội huyện  huyện Sơn Tịnh để hướng dẫn cụ thể và nộp hồ sơ.

Lên phía trên
Thời gian đi giám định lại
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Hoài Thu (TP. Quảng Ngãi) hỏi: tôi nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ năm 2010, đến tháng 6/2011 tôi đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của tôi là 51% nên chưa đủ điều kiện nghỉ hưu. Cho tôi hỏi, khoảng bao lâu thì tôi có thể làm thủ tục để giám định lại?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế đối với các trường hợp giám định để thực hiện chế độ hưu trí, khoảng cách giữa hai lần giám định tối thiếu là 06 (sáu) tháng.

Xét theo quy định trên thì bà đã đủ điều kiện để được giới thiệu giảm định lần nữa. Đề nghị bà liên hệ với BHXH TP Quảng Ngãi để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Hưởng BHXH 1 lần
Câu hỏi:
Thông tin người gửi Bùi Kim Chi
Chào anh/chị,
Anh/chị cho tôi hỏi, trường hợp tôi đóng BHXH ở TPHCM được 3 năm, đã chốt sổ; giờ chuyển về Quang Ngai làm việc tôi tham gia BHXH tại sổ mới. Vậy sau 01 năm tôi muốn hưởng BHXH 01 lần ở sổ cũ được không, đăng ký tại BHXH Quảng Ngãi được không?
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:

Bạn nên gộp 2 sổ BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH sau này. Thủ tục gộp sổ rất đơn giản. Bạn đưa cuốn sổ BHXH đóng tại BHXH TP Hồ Chí Minh cho tổ chức đơn vị làm việc với BHXH nơi đơn vị đang đóng BHXH để được hướng dẫn gộp sổ.

- Nếu bạn muốn nhận BHXH một lần với cuốn sổ đóng tại TP Hồ Chí Minh thì sau thời gian 12 tháng nghỉ việc, nộp hồ sơ tại BHXH  huyện nơi cư trú. Thủ tục hồ sơ gồm:

-         Sổ BHXH

-         Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (theo mẫu số 14-HSB).

Lên phía trên
Thủ tục làm sổ BHXH
Câu hỏi:
Thông tin người gửi Phạm Thị Hồng Vân
Điện thoại: 01645447357
tôi làm việc tại công ty TNHH và có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2009 sau đó tôi nghỉ việc đến tháng 10/2011 tôi xuống công ty hỏi sổ BHXH nhưng công ty noi là chưa có sổ và bảo tôi tự làm, sau đó tôi qua chỗ BHXH hỏi thì họ nói công ty chưa làm sổ và bảo tôi làm lại tờ khai bảo hiểm vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi lấy lại tiền bảo hiểm như thế nào và lỗi này là do ai?
Trả lời:

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 111 Luật BHXH qui định việc cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động như sau:

(1.) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này.

(3.) Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trường hợp của bạn chưa được cấp sổ là lỗi của đơn vị. Bạn phải yêu cầu đơn vị làm thủ tục cấp sổ cho bạn, có sổ BHXH mới thanh toán được tiền trợ cấp BHXH. Nếu Công ty cố tình không làm thủ tục cấp sổ BHXH cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên thanh tra lao động thuộc Sở LĐTBXH để được giải quyết.

Lên phía trên
cty không mua bảo hiểm cho lao động khi sinh tính như thế nào.
Câu hỏi:
Thông tin người gửi VY ĐỖ THANH THẢO nhoemmai_t@yahoo.com Điện thoại: 0932776339
Xin cho em hoi . em làm cho một cty mà cty đó không mua bảo hiểm cho công nhân ,khi em nghỉ để sinh em bé thì mức lươmg em được hưởng phải tính làm sao.em cam on
Trả lời:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

            Bạn không đóng BHXH thì không được hưởng chế độ thai sản khi sinh.

Bạn tham khảo qui định sau: Người lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu không ký tiếp hợp đồng mới nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì sau 30 ngày người lao động và đơn vị phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT kể từ ngày hết hạn hợp đồng cũ. Trường hợp ký hợp đồng mới (hợp đồng lần thứ 2) có thời hạn dưới 03 tháng nhưng sau khi hết thời hạn hợp đồng lần thứ 2, người lao động tiếp tục làm việc tại đơn vị thì người lao động và đơn vị phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN kể từ khi hết hạn thời hạn hợp đồng lần thứ 2.

            Bạn xem lại trường hợp của mình có nằm trong qui định trên không, nếu có thì đề nghị được tham gia BHXH để được hưởng quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp,...Nếu yêu cầu nhiều lần không được, bạn liên hệ với cơ quan thanh tra lao động thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đóng trụ sở để khiếu nại, nhờ giúp đỡ.

Lên phía trên
xin fom mau 02a-BHXH
Câu hỏi:
Họ và tên: nguyễn thị diệu linh E-mail: binthoi_08@yahoo.com
cho em xin fom bieu mau 02a-BHXH có kèm theo cách tính trong biểu mau được k a?
Trả lời:

Biểu mẫu này không có trong qui định của ngành BHXH. Hình như là em muốn nói tới biểu mẫu 02a-TBH (Danh sách người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN)?

            Hiện nay, biểu mẫu 02a-TBH đã được thay thế bằng biểu mẫu D02-TS

            Em có thể lên trang web của ngành BHXH để lấy biểu mẫu này về và tham khảo cách thức lập biểu trong QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam hoặc trao đổi với cán bộ thu để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Hưởng trợ cấp BHXH một lần
Câu hỏi:
Bà Trần Thu Hạnh (TT La Hà) hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp được đóng BHXH 04 tháng thì xin nghỉ việc. Vậy xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp gì của BHXH không?
Trả lời:

- Nếu bà chưa được cấp sổ BHXH thì đề nghị đơn vị nơi bà đã làm việc làm thủ tục cấp sổ BHXH cho bà, khi có sổ BHXH thì sau 12 tháng kể từ khi nghỉ việc bà liên hệ với BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục nhận trơ cấp.

- Theo qui định tại Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-TB&XH  hướng  dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc: Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bà đóng BHXH được 04 tháng, thì mức trợ cấp BHXH được tính là 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Lên phía trên
Bảo lưu thời gian đóng BHTN
Câu hỏi:
Ông Lê Hòa ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa hỏi: Sau khi nghỉ việc tại đơn vị, do không nắm qui định nên tôi không đi đăng ký hưởng thất nghiệp mặc dù đã đóng BHXH, BHTN được 19 tháng. Tôi đã nhận trợ cấp BHXH một lần. Nay tôi có công việc ổn định, được tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, xin hỏi thời gian hưởng thất nghiệp trước tôi đã tham gia có được cộng nối với thời gian tham gia sau này không, nếu có thì tôi cần có thủ tục gì để được cộng nối?.
Trả lời:

Theo qui định tại  Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của bạn đã nhận trợ cấp BHXH một lần nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định trên bạn sẽ được cộng nối thời gian đóng BHTN trước đó với thời gian đóng BHTN sau này làm cơ sở tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khi cơ quan BHXH giải quyết chế độ BHXH một lần cho bạn sẽ đồng thời cấp giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (theo mẫu số C15-TS). Bạn nộp giấy này cho tổ chức đơn vị để làm việc với BHXH về việc cộng nối thời gian BHTN nêu trên của bạn.

Lên phía trên
Đóng BHXH cho người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Thị Quế Chi ở Công ty TNHH khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi hỏi: Công ty tôi có 02 nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 12/03/2012 và 01 lao động tăng mới từ ngày 20/3/2012. Vậy đơn vị tôi muốn đóng BHXH đến hết tháng 3 năm 2012 cho 02 lao động nghỉ việc và 01 lao động tăng mới đóng từ tháng 3/2012 được không?.
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2.1 mục 2 Điều 54 Quyết định số 1111 ngày  25 tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam quy định:

 Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:

- Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

- Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.

Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

Vậy trường hợp của đơn vị bà nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 02 lao động ngừng việc đến hết tháng 3/2012 và 01 lao động tăng mới từ tháng 03/2012 thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

Lên phía trên
Đóng BHXH cho người lao động được cử đi học ở nước ngoài
Câu hỏi:
Cơ quan tôi có chị T được cử đi học nước ngoài 2 năm, đơn vị có phải đóng BHXH trong thời gian chị T đi học không? (trong 2 năm đó cơ quan tôi vẫn trả 40% lương).
Trả lời:

- Theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về viêc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, BHYT:

“Người lao động được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị nơi cử người lao động đi thì vẫn phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.” Do đó, trong thời gian chị T đi học ở nước ngoài nhưng vẫn hưởng lương tại đơn vị, vẫn phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Lên phía trên
Chốt sổ BHXH cho người lao động
Câu hỏi:
Công ty tôi hưởng lương theo doanh thu. Lương tháng 03 thì sang tháng 15/4 mới có, mà có lương thì doanh nghiệp mới đóng BHXH, BHYT,BHTN. Nên khi DN đi chốt sổ để giải quyêt thất nghiệp cho NLĐ thì bên BHXH trả lời DN nợ 1 tháng không chốt sổ trả về. Vậy BHXH hướng dẫn cách giải quyết để DN sớm làm chế độ cho NLĐ?
Trả lời:

Căn cứ công văn số 4663/BHXH-CST ngày 10/12/2009 của BHXH Việt nam về việc thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ:

Tại Mục 6 có nêu rõ: “Về xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thết nghiệp (BHTN) trên sổ BHXH để giải quyết các chế độ BHXH (hưu trí, tử tuất...) và BHTN: thực hiện theo nguyên tắc đơn vị đóng đến đâu, thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến đó. Trường hợp đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN đến thời điểm giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, được xử lý như sau:

- Xác nhận trong thời gian đơn vị chưa phải chuyển tiền theo quy định của Luật BHXH, thì người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết đóng đủ số tiền BHXH, BHTN đến thời điểm xác nhận, gửi cơ quan BHXH, kèm theo danh sách lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN, để làm thủ tục xác nhận trên sổ BHXH.

- Xác nhận khi đơn vị còn nợ BHXH, BHTN (quá thời hạn nộp tiền theo quy định): người sử dụng lao động phải có văn bản đề nghị đóng trước BHXH, BHTN cho những lao động đến thời điểm giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và cam kết cụ thể về thời gian chuyển hết số tiền đơn vị còn nợ đến thời điểm xác nhận trên sổ BHXH, gửi cơ quan BHXH kèm theo danh sách lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết, đồng thời chỉ dạo các đơn vị trực thuộc mở sổ theo dõi việc xác nhận trên sổ BHXH cho những đơn vị còn nợ BHXH, BHTN.”

Vậy khi người lao động nghỉ việc, đơn vị sử dụng lao động phải làm ngay thủ tục để cơ quan BHXH chốt sổ, xác nhận thời gian tham gia BHTN cho người lao động trên nguyên tắc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN đến đâu chốt sổ đến đó. Đối với những đơn vị đã đóng đủ tiền BHXH và BHTN hoặc nợ dưới 1 tháng (tính đến tháng tiếp nhận hồ sơ): Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc chốt sổ BHXH trong vòng 5 - 10 ngày theo lịch, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Lên phía trên
Trách nhiệm truy thu thuộc về ai khi giải quyết lại BHXH đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã
Câu hỏi:
Việc giải quyết lại BHXH đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc một lần sẽ được thực hiện như thế nào?Trách nhiệm truy thu thuộc về ai?
Trả lời:

Theo qui định tại công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29/04/2011 của BHXH Việt Nam: * Trường hợp đối tượng đã được giải quyết BHXH một lần hoặc đã nghỉ hưu, nếu có yêu cầu thì cũng được thực hiện truy thu để làm căn cứ tính lại chế độ theo quy định.

- Trường hợp đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì căn cứ thời gian truy thu đã ghi bổ sung trong sổ BHXH để thực hiện điều chỉnh lại chế độ theo quy định.

- Trường hợp đã giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần thì huỷ hồ sơ trợ cấp 1 lần và thu hồi số tiền trợ cấp một lần, cấp lại sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

* Người đang hưởng luơng hưu hàng tháng, người đã hưởng BHXH một lần có yêu cầu truy thu: Làm đơn theo mẫu số 02CBX- THU, gửi UBND xã, phường thị trấn nơi ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc hưởng BHXH một lần.

UBND cấp xã:Rà soát, lập danh sách (mẫu số 01CBX-THU) đối tượng thuộc diện truy thu theo quy định; Chuyển danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, kèm theo đơn của người có yêu cầu truy thu, Bảng thanh toán tiền lương của đơn vị trong thời gian truy thu cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH; chuyển đủ số tiền truy thu bao gồm số tiền thuộc trách nhiệm đóng của cá nhân và số tiền thuộc trách nhiệm đóng của UBND cấp xã vào tài khoản chuyên thu của BHXH.

Cơ quan BHXHphối hợp với UBND cấp xã xác định số tiền truy thu và thực hiện thu, ghi sổ BHXH, cấp lại sổ theo qui định.

Lên phía trên
Hợp đồng lao động theo mùa vụ.
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Thị Hương (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Tôi có ký hợp đồng lao động theo thời vụ tại một công ty, sau khi hết hạn hợp đồng tôi không ký hợp đồng mới nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì có được đóng BHXH, BHYT hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại tiết 1.4 Khoản 1 Điều 53 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam thì đối với người lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu không ký tiếp hợp đồng mới nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì sau 30 ngày người lao động và đơn vị phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT kể từ ngày hết hạn hợp đồng cũ.

Lên phía trên
thời gian đi học của tôi có được coi là thời gian tham gia BHXH?
Câu hỏi:
Tôi tên Nguyễn Văn Xuân (P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi): Xin được hỏi trường hợp sau: 03/1979 – 04/1983 tôi đi bộ đội tại Đoàn 579. Đến tháng 05/1983 tôi được đơn vị cho xuất ngũ về trường công nhân kỹ thuật học. Đến tháng 12/1985 tôi về làm tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới đến nay. Vậy thời gian đi học của tôi có được coi là thời gian tham gia BHXH không?
Trả lời:

Tại Công văn số 2425/LĐTBXH-BHXH ngày 25 tháng 07 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nêu: “Quân nhân chuyển ngành đi học các trường đại học đều được tính là thời gian công tác liên tục để tính hưởng bảo hiểm xã hội” và tại điểm 2 Công văn số 5691/BHXH-CSXH ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Người có thời gian phục vụ trong quân đội, đã phục viên xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó được đổi quyết định chuyển ngành đi học theo đúng thời hạn quy định (không quá 6 tháng) tại quyết định 281/CP ngày 01/9/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và sau khi học xong được tiếp tục làm việc trong cơ quan, xí nghiệp Nhà nước thì thời gian công tác trong quân đội, thời gian phục viên xuất ngũ về địa phương, thời gian đi học (trước ngày 01/01/1995) được cộng với thời gian làm việc có đóng BHXH sau khi học xong để hưởng BHXH”.

           Đối chiếu với những quy định trên thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ông được xuất ngũ về trường đi học (không phải chuyển ngành) nên thời gian đi học của ông không được tính là thời gian tham gia BHXH.

Lên phía trên
Thủ tục sửa lại ngày sinh trong sổ BHXH trùng với CNND
Câu hỏi:
Bà Đỗ Thị Phúc (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Năm 1996 tôi được BHXH tỉnh Quảng Ngãi cấp sổ BHXH có thời gian đóng từ tháng 02/1986 với ngày tháng năm sinh trong sổ là ngày 03/6/1968. Vào năm 2009 tôi làm lại giấy chứng minh nhân dân với ngày sinh là ngày 15/6/1968. Nay tôi muốn chỉnh sửa ngày sinh trong sổ BHXH cho trùng khớp với giấy chứng minh nhân dân thì có được không và thủ tục gồm những gì?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN muốn đổi sổ BHXH do thay đổi ngày tháng năm sinh thì thành phần hồ sơ gồm có:

1. Sổ BHXH.

2. Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

3. Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị đang quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.

4. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

5. Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

Lên phía trên
thời gian cán bộ, công chức cấp xã có đủ điều kiện để tham gia BHXH bắt buộc
Câu hỏi:
Được biết cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng được đóng BHXH. Vậy xin cho hỏi thời gian cán bộ, công chức cấp xã có đủ điều kiện để tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đóng có được truy đóng BHXH không? Thời gian truy thu, mức truy thu được qui định như thế nào?
Trả lời:

Ngày 29/04/2011 BHXH Việt Nam có công văn số 1726/BHXH-BT hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng: Cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng, giữ chức vụ, chức danh theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003, không thuộc đối tượng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương theo chức danh chuyên trách hoặc chức danh chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc thì được truy thu BHXH bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo qui định của Luật BHXH

Thời gian truy thu: Tính từ ngày được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (01/10/2004) đến ngày tham gia BHXH theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (01/01/2010).

Mức truy thu:

- Từ 01/10/2004 đến 31/12/2006, mức truy thu bằng 15% mức lương chức danh được hượng của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, tính theo tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng tiền, trong đó: cá nhân đóng 5%, Ủy ban nhân dân cấp xã đóng 10%.

- Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2009, mức truy thu bằng 16% mức lương chức danh được hưởng theo quy định, tính theo tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng tiền, trong đó: cá nhân đóng 5%, Ủy ban nhân dân cấp xã đóng 11%.

Lên phía trên
Thời gian đóng bhxh, bhyt.
Câu hỏi:
Bà Lê Thị Trà Mi (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Tôi có ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, bắt đầu làm việc vào ngày 16 tháng 02 năm 2012, tôi muốn đóng BHXH, BHYT cho cả tháng 02 luôn có được hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam thì đối với người lao động tăng mới trong tháng có số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó. Tuy nhiên, nếu người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công trong tháng đó và đơn vị, người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng này thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.Vì vậy, nếu đơn vị bà chấp thuận đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bà trong tháng 02/2012 thì BHXH sẽ đồng ý thu.

Lên phía trên
Quản lý sổ BHXH
Câu hỏi:
Bà Lê Thị Huyền Trân (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Tôi đang công tác tại Công ty SXTM&DV Hoàng Lan. Tại đơn vị của tôi có một số người lao động bỏ việc nhưng chưa nhận lại sổ BHXH. Đơn vị của chúng tôi có trách nhiệm quản lý những sổ BHXH này cho đến khi người lao động đến nhận sổ lại hay sao?
Trả lời:

Theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định người tham gia BHXH, BHTN bỏ việc mà chưa nhận sổ BHXH, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động đến nhận sổ BHXH. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo, nếu người tham gia BHXH, BHTN không đến nhận sổ thì người sử dụng lao động nộp sổ BHXH cho cơ quan BHXH lưu giữ.

Lên phía trên
Thời gian đóng bhxh tự nguyện và BHXH bắt buộc.
Câu hỏi:
Bà Lê Thị Mùa (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Trước đây tôi có đóng BHXH tới tháng 02/2010, từ tháng 3/2010 tôi nghỉ việc và đóng BHXH tự nguyện đến tháng 12/2010. Cũng trong tháng 12/2010 tôi xin được việc làm và đóng BHXH bắt buộc từ tháng 12/2010. Vậy tôi có được lấy lại tiền đã đóng BHXH tự nguyện cho tháng 12/2010 hay không và thủ tục gồm những gì?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam thì đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hoàn trả tiền đóng trong trường hợp đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký (quý hoặc 6 tháng), nhưng trong thời gian này chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc. Thành phần hồ sơ gồm có đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS) kèm Sổ BHXH.

Lên phía trên
Giải quyết chế độ khi có đóng BHXH
Câu hỏi:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG E-mail: myhang262@yahoo.com
BHXH trả lời k giải quyết chế độ do cty k đăng ký k khai báo nộp thuế, k mua hoá đơn, địa chỉ kinh doanh k có thật. nay xin trả lời tôi dc hưởng chế độ k và văn cứ vào quy định nào. tôi đóng BHXH đươc 9tháng, T01/2010 tôi nghỉ thai sản, ho so tôi k dc giải quyết tôi có đc nhận lại tiền đã đóng BHXH hay không
Trả lời:

Bạn phải hỏi kỹ đơn vị có đăng ký đóng BHXH cho bạn với tổ chức BHXH không. 

Nếu tổ chức BHXH đã thu BHXH của người lao động tại đơn vị bạn thì bạn sẽ được hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện.

Lên phía trên
V/V: Hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần
Câu hỏi:
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hà E-mail: myhadami@gmail.com
Chào anh/Chị!
Em Là Hà, vào tháng 01/2010 em ó đóng bảo hiểm XH tại cty trong TP.HCM, hết tháng 6 năm 2010 em nghỉ tại cty đó và không đóng bảo hiểm xã hội nữa.
Bay giờ em muốn lãnh tiền bảo hiểm trợ cấp xã hội 1 lần ở huyện Mộ Đức có được không? Thủ tục như thế nào?, Các mẫu đơn như thế nào? Có thể cho em địa chỉ nơi nhận hồ sơ này cụ thể được không?
Em muốn ủy quyền cho người khác để nộp và nhận tiền BHXH 1 lần thì có được không?
Rất nong anh chị trả lồi sớm giúp em, Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:

Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB).

Mẫu 14-HSB bạn có thể download tại trang web này và nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú. Em có thể ủy quyền cho người thân nộp và nhận trợ cấp một lần, mẫu giấy ủy quyền em có thể đến lấy tại BHXH huyện Mộ Đức

Số điện thọai của BHXH huyện Mộ Đức: 055.3857303

Lên phía trên
Thủ tục chốt sổ BHXH
Câu hỏi:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Huệ E-mail: honghuevenh@gmail.com
Doanh nghiệp cháu giải thể trong năm 2011, vậy nếu chốt sổ bảo hiểm trong năm 2011 gồm những thủ tục và giấy tờ gì ạ? tháng 11 bên cháu đóng tiền bảo hiểm rồi, vậy tháng 12 bên cháu có phải đóng mới được chốt sổ hay không?
Kính mong các Cô, các Chú trả lời giúp cháu trong thời gian sớm nhất. Cháu xin chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ cô chú!
Trả lời:

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, thủ tục gồm:

*Đối với đơn vị:  

- Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS); Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

* Đối với người lao động: Sổ BHXH; Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Nếu trong tháng 12/2011 đơn vị vẫn còn hoạt động (người lao động vẫn làm việc trong tháng này) thì phải đóng hết tháng 12.

Lên phía trên
Điều chỉnh chức danh và mức đóng trong tờ rời
Câu hỏi:
Ông Trần Thanh (TT Đức Phổ) hỏi:
Tháng 01/2011 đơn vị tôi đã điều chỉnh chức danh và mức đóng từ 9/2010. Khi in tờ rời hằng năm 2010 lại không thể hiện chức danh và mức đóng mới đề nghị BHXH cho biết lý do?
Trả lời:

Khi in tờ rời hằng năm được tính theo thời gian phát sinh trong năm đó.

Khi có thay đổi chức danh và mức đóng trong năm 2010, nếu làm điều chỉnh phát sinh trong năm 2010 thì chức danh và mức đóng sẽ thể hiện trên tờ rời năm 2010.

Ông có thay đổi chức danh và mức đóng năm 9/2010- đơn vị báo phát sinh vào 01/2011 thì tờ rời năm 2010 không thể hiện, mà sẽ thể hiện vào tờ rời của năm 2011 trong phần điều chỉnh của năm 2010.

Vì vậy, ông yên tâm tờ rời năm 2011 sẽ có phần điều chỉnh chênh lệch mức đóng và ghi chức danh mà ông (bà) đang hưởng.

Lên phía trên
cơ quan trả tiền công trong thời gian sinh con không?
Câu hỏi:
Họ và tên: Lê Minh
E-mail: leminhsnv2008@gmail.com
tôi là lao động hợp đồng, tham gia BHXH dưới 6 tháng, nay sinh con, theo quy định tôi không được hưởng chế độ thai sản. Vậy tôi có được cơ quan trả tiền công trong thời gian sinh con không?
xin trân trọng cảm ơn!
Trả lời:

Câu hỏi của bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH

Lên phía trên
Thủ tục sao lục hồ sơ ?
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết phường Nghĩa Lộ hỏi:
Cha Tôi chết đã lâu ( năm 1985) nhưng vì trước đây Cha tôi có tham gia cách mạng nên giờ tôi muốn xin sao lục hồ sơ của cha tôi để làm chế độ người có công với cách mạng của nhà nước, vậy thì tôi cần những thủ tục gì để xin khai thác, sao lục được hồ sơ ?
Trả lời:

Theo Quyết định :1525/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội, người đến khai thác, sao lục hồ sơ phải có các thủ tục sau:

- Đơn xin sao lục hồ sơvà có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú .

- Chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh).

Lên phía trên
Bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Câu hỏi:
Ông Trần A (P.Trần Phú – TP Quảng Ngãi) hỏi: Tôi làm việc cho công ty may mặc sau đó công ty giải thể ra quyết định nghỉ việc và làm thủ tục hưởng chế độ BH thất nghiệp cho công nhân. Vậy tôi không hưởng chế độ BH thất nghiệp mà bảo lưu chuyển sang công ty mới có được không?
Trả lời:

Điều 21 NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp qui định như sau: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nếu bạn chưa hưởng chế độ BHTN thì thời gian tham gia BHTN của bạn tại công ty cũ sẽ được bảo lưu và cộng dồn với thời gian tham gia BHTN tại công ty mới.

Lên phía trên
Chốt sổ khi nghỉ thai sản
Câu hỏi:
Họ và tên: vũ ngọc thủy E-mail: angela_thuyvu@yahoo.com
Tôi làm việc từ tháng 6/2008 đến tháng 2 năm 2010 thì nghỉ thai sản 4 tháng, sau đó tôi nghỉ không lương thêm 2 tháng và sau đó do con nhỏ ốm yếu nên xin nghỉ việc luôn.Trong sổ BHXH chỉ ghi nhận thời gian đóng BHXH đến tháng 2/2010, vậy xin hỏi thời gian nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tham gia BHXH không và được ghi trong sổ BHXH như thế nào?
Trả lời:

Khoản 2 Điều 35 Luật BHXH qui định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn, bạn đề nghị tổ chức đơn vị làm việc với cơ quan BHXH về thời nghỉ thai sản chưa được ghi sổ BHXH.

Lên phía trên
Chế độ BHXH được hưởng khi nghỉ việc?
Câu hỏi:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Liên E-mail: lienqn1987@gmail.com
Năm 2009 tôi vào làm tại Công ty TNHH A, đến tháng 01 năm 2010 tôi đã tham gia bảo hiểm,tháng 04 năm 2011 tôi nghỉ việc và không nộp BH từ đó đến nay.
Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể hưởng chế độ BH gì không? và mức hưởng như thế nào?
Xin quý cơ quan giải thích giúp. Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:

Bạn sẽ được nhận trợ cấp BHXH một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn, sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có đơn yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Bạn liên hệ với cơ quan BHXH huyện nơi có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Có cần điều chỉnh sổ BHXH khi thay đổi số CMND?
Câu hỏi:
Họ và tên: Trần Thị Hà Yên E-mail: tranthihayen@gmail.com
Tôi vừa làm lại CMND (có thay đổi số CMND) do thay đổi địa chỉ hộ khẩu thường trú. Xin hỏi tôi có cần làm hồ sơ điều chỉnh gì không, vì số CMND trong sổ BHXH của tôi là số CMND cũ?
Trả lời:

Số CMND, địa chỉ thường trú là những yếu tố liên quan nhân thân người lao động tại thời điểm khai và lập sổ BHXH, những yếu tố trên nếu sau này có thay đổi thì không cần điều chỉnh và cũng không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách.

Lên phía trên
Chuyển nơi làm việc thì BHXH đóng như thế nào.
Câu hỏi:
Họ và tên: Đặng Văn Ngọc Hiệp E-mail: dangvanhiep@yahoo.com.vn
Tôi công tác tại Công ty sản xuất gạch, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm.Hiện nay, Tôi xin nghỉ việc để xin vào làm tại 1 công ty khác. Xin cho hỏi chế độ BHXH của tôi được tính như thế nào? Khi công tác tại công ty mới, tôi có được tiếp tục tham gia đóng bảo hiển XH không? mức đóng như thế nào?
Trả lời:

Khi nghỉ việc, thời gian đóng BHXH được 18 năm của ông sẽ được chốt sổ bảo lưu. Khi công tác tại công ty mới, nếu ông được ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên thì ông thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và sử dụng sổ BHXH đã đóng tại công ty cũ để tiếp tục tham gia BHXH. Mức đóng là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.

Lên phía trên
Thu theo mức lương tối thiểu.
Câu hỏi:
Họ và tên: Vũ Thị Nhật Hà
E-mail: nhat_haqn2002@yahoo.com
Cho tôi hỏi: Công ty tôi đang làm là Công ty cổ phần có 51% vốn của Nhà nước và đăng ký đóng BHXH cho CBCNV theo nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Lương tối thiểu quy định dành cho doanh nghiệp cao hơn mức lương tối thiểu của hành chính sự nghiệp. Nhưng tại sao cơ quan BHXH chỉ chấp nhận thu theo mức lương tối thiểu của hành chính sự nghiệp và tính hưởng chế độ trợ cấp cho người lao động theo mức lương tối thiểu của hành chính sự nghiệp? trong khi đó tôi làm tại công thì được hưởng theo mức lương tối thiểu của doanh nghiệp. Không biết ngành chức năng thu và chi trả chế độ như thế có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH hay không?
Trả lời:

- Điều 94 Luật BHXH qui định:Tiềnlương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

+ Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

+ Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. 

- Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để DN và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động.

 Việc thu và chi trả các chế độ BHXH đều được ngành BHXH thực hiện theo các qui định của pháp luật.

Lên phía trên
Tăng mức đóng BHXH.
Câu hỏi:
Họ và tên: bùi thị xuân nương
E-mail: baysaccauvong_nuong@yahoo.com.vn
xin chào anh chị
cho em được hỏi:theo quy đinh thì sẽ tăng mức đóng bhxh vào tháng 10 nhưng công ty em lại chưa làm danh sách điều chỉnh tăng mức đóng cho CBCNV công ty vào tháng 10, vậy đến tháng 11 công ty sẽ làm danh sách điều chỉnh mức lương theo quy định mới được không? công ty em có 2 người sinh con một người sinh vào ngày 16/9/2011 va 6/10/2011 vậy số tiền thai sản được hưởng là bao nhiêu? mong anh chị trả lời giúp em
Trả lời:

- Công ty bạn được làm danh sách điều chỉnh mức lương theo quy định mới trong tháng 11/2011.

Câu hỏi của bạn không có số liệu gì nên BBT không tính được số tiền hưởng thai sản của người lao động.

Bạn có thể tham khảo cách tính chế độ thai sản trong trang web này (Mục Câu hỏi – Cách tính và điều kiện hưởng thai sản)

Lên phía trên
Chế độ nghỉ phép
Câu hỏi:
nguyen thi thu ha
Điện thoại: 0902480416
Tôi đang làm việc tại một công ty nước ngoài tại khu công nghiệp Mỹ Phước II, Binh Duơng, vừa qua, vào ngày 17-10, ông nôị tôi qua đời, tôi xin nghỉ 2 ngày về chịu tang ông, vậy theo chế độ, tôi có được hưởng lương khi nộp giấy báo tử hay không?, hay chỉ khi cha mẹ anh em ruột mới được hưởng chế độ?
nếu được hưởng, tôi được phép nghỉ bao nhiêu ngày?
Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH, bạn nên hỏi Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Lên phía trên
Nghỉ việc không được truy đóng BHXH và các chế độ được hưởng khi sinh con?
Câu hỏi:
Họ và tên: võ văn việt cường
E-mail: vocuong96@yahoo.com.vn
Vợ tôi là công nhân,được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ được 6 năm.Tháng 8 vừa rồi vợ rồi xin nghỉ việc và được công ty thanh toán đầy đủ các chế độ (lương cơ bản 1.450.000). Đầu tháng 10 vợ tôi vào làm ở một công ty khác nên bị ngắt quãng BHXH và BHYT (31/9/2011 hết hạng). Nay công ty mới đóng bảo hiểm cho vợ tôi, vợ tôi muốn đóng truy thu BHXH và BHYT các tháng nghỉ việc. Xin cho hỏi: vợ tôi khoản tháng 1 năm 2012 sinh con thì có hưởng được những chế độ gì. RÂT mong nhận được sự phản hồi sớm của quý vị. xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:

Theo như bạn trình bày: Đến tháng 7/2011 vợ bạn đã tham gia BHXH được 6năm; tháng 8 và tháng 9 nghỉ việc; tháng 10 bắt đầu đi làm lại và tiếp tục tham gia BHXH; khoản tháng 01/2012 sinh con:

- Thời gian vợ bạn nghỉ việc sẽ không được truy đóng BHXH, BHYT.

- Vợ bạn sẽ được hưởng quyền lợi về BHYT theo qui định và sau khi sinh con sẽ được cơ quan BHXH thanh toán chế độ thai sản.

Lên phía trên
Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN?
Câu hỏi:
Bà Trần Thị Lan Hương ở Công Ty TNHH Minh Hương ở thành phố Quảng Ngãi hỏi: Công ty của tôi mới thành lập, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN như thế nào và nộp hồ sơ ở dâu?.
Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 và Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hồ sơ gồm:

- 03 Tờ khai theo mẫu số 01-TBH và 01 bản sao giấy khai sinh của người lao động (nếu không có giấy khai sinh thì được thay thế bản sao CMND) trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu số 02a-TBH

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy  phép hoạt động.

 - Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động.

Bà liên hệ Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi để làm thủ tục nộp hồ sơ.

Lên phía trên
Nhận lại sổ BHXH
Câu hỏi:
Họ và tên: Võ Thị Thu Chức
E-mail: chucta@gmail.com
Tôi làm công nhân cho công ty chế biến thực phẩm XK Quảng Ngãi ở tại Quảng Phú từ năm 2000 Tôi có đóng BH, đến năm 2002 thì tôi không làm nữa. Sau đó cty đã bị phá sản và tất cả các công nhân đều nhận tiền BH trả lại, còn tôi xin được việc làm tại TAND huyện Minh Long nên không biết để nhận lại tiền. Đến nay thì tôi đã được BHXH huyện Minh Long cấp sổ mới. Tôi được biết khi người lao động không nhận được sổ BH thì nơi sử dụng lao động giao sổ BH cho nơi cấp sổ BH bảo lưu. Vậy nay tôi có thể đến cơ quan BH đã bảo lưu sổ BH cũ để nhận lại sổ và cộng tiếp và sổ BH mới không?
Trả lời:

           Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi không giữ sổ BHXH của Công ty chế biến thực phẩm XK Quảng Ngãi.

           Vì công ty này đã phá sản nên bạn liên hệ với cơ quan quản lý cấp trên của công ty để được nhận lại sổ BHXH.

           Sau đó bạn đề nghị tổ chức đơn vị nơi bạn đang làm việc mang 2 cuốn sổ BHXH của bạn đến BHXH huyện Minh Long để chuyển đến BHXH tỉnh Quảng Ngãi gộp tất cả thời gian tham gia BHXH vào một sổ.

Lên phía trên
Thoái thu quá trình đã đóng BHXH vì đóng hai nơi cùng một lúc
Câu hỏi:
Họ và tên: Phan Thị Trinh
E-mail: trinhdantoc@gmail.com
Tôi công tác XNXD Tấn Nguyên từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2011, tôi có đóng BH theo quy định.Từ ngày 01/1/2011 đến nay tôi vào làm tại UBND huyện Sơn Tây, tại đây tôi cũng đóng BH theo quy định, trong thời gian 07 tháng từ 01/01/2011 đến ngày 31/7/02011 XNXD Tấn Nguyên vẫn đóng BH cho tôi, vậy tôi có được yêu cầu BH hoàn trả lại số tiền đã đóng trong 07 tháng cho DN được không? (Trong suôt thời gian đống BH đến nay tôi chỉ nhận được thẻ BHYT chưa được cấp sổ). Vậy tôi can những thủ tục nào để được giải quyết?
Trả lời:

Theo qui định, trường hợp người lao động làm việc tại 2 đơn vị trong cùng một thời gian, các đơn vị cùng làm thủ tục đóng BHXH và cấp sổ BHXH cho người lao động thì cơ quan BHXH hướng dẫnngười lao động lựa chọn 01 sổ bhxh để tiếp tục ghi quá trình đóng bhxh, bhtn. các sổ bhxh còn lại phải thu hồi và thoái thu quá trình đã đóng BHXH theo phương pháp điều chỉnh giảm số phải thu tại thời điểm thu hồi sổ bhxh; trường hợp sổ bhxh bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ bhxh đã giải thể thì  thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp  một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ bhxh, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp bhxh đã chi trả trước đó (nếu có).

BHXH sẽ hoàn trả lại số tiền đóng BHXH 7 tháng (từ tháng 01->7/02011)tại XNXD Tấn Nguyên, bạn đề nghị doanh nghiệp làm việc với cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp tham gia đóng BHXH để làm thủ tục thoái thu.

Vì bạn chưa được cấp sổ BHXH tại 2 nơi nên bạn đề nghị với XNXD Tấn Nguyênnơi bạn tham gia BHXH ban đầu làm thủ tục cấp sổ BHXH cho bạn với thời gian tham gia BHXH từ 01/01/2010 đến 31/12/2010, sau đó mang sổ BHXH đến UBND huyện Sơn Tây đề nghị tiếp tục ghi nhận thời gian công tác vào sổ BHXH cho bạn.

Lên phía trên
Qui định thời gian cấp sổ BHXH và thủ tục chuyển sổ đi nơi khác
Câu hỏi:
a) Công ty tôi đã làm và đóng BHXH tại TP Hồ Chí Minh đến nay đã được 6 tháng rồi. Nhưng đến thời điểm này công ty tôi vẫn chưa được cấp sổ BHXH. Vậy tôi muốn hỏi là theo quy định thì bao lâu được cấp sổ từ khi tôi tham gia bảo hiểm.
b) Tôi đã chuyển về làm ở Quảng Ngãi, vậy thủ tục chuyển sổ về Quảng Ngãi như thế nào? (nếu có sổ BHXH). Trong trường hợp tôi không có sổ, tôi có thể chuyển về nơi công tác mới được không.? Và thủ tục như thế nào?
Trả lời:

a. Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội quy định về việc cấp sổ BHXH như sau:

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này

Cơ quanbảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

b. Nếu có sổ BHXH bạn cần chốt sổ BHXH tại TP Hồ Chí Minh sau đó mang về Quảng Ngãi tiếp tục tham gia BHXH.

- Nếu chưa có sổ BHXH cần yêu cầu đơn vị liên hệ làm thủ tục để được cấp sổ sau đó mới chuyển sổ về quê tiếp tục tham gia BHXH./.

Lên phía trên
Có được đi giám định để nghỉ hưu trước tuổi khi chưa đủ 20năm đóng BHXH bắt buộc?
Câu hỏi:
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh ở Thành phố Quảng Ngãi hỏi: Tôi sinh năm 1957 trước kia tôi làm kế toán cho Công ty X tham gia BHXH bắt buộc được 18 năm sau đó tôi tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008 đến tháng 7 năm 2011. Tổng thời gian tham gia BHXH của tôi đến nay là 21 năm 7 tháng, nay sức khỏe của tôi yếu, tôi muốn đi giám định để về hưu trước tuổi được không hay phải chờ đến đủ 55 tuổi mới được nghỉ hưu. Thủ tục nghỉ hưu gồm những giấy tờ gì và nộp hồ sơ ở đâu.
Trả lời:

Theo quy định tại tiết a.3 điểm 1 mục 1 Phần II thông tư  02/2008/TTBLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2008 thì:

 “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”

Như vậy, người lao động có thời gian tham gia bắt buộc đủ 20 năm trở lên thì mới được giới thiệu đi giám định khả năng lao động để về hưu trước tuổi. Bà đóng BHXH bắt buộc 18 năm nên không được đi giám định. Trường hợp của bà phải chờ đến 55 tuổi mới được nghỉ hưu.

Thủ tục nghỉ hưu gồm:

-  Sổ BHXH

-  Hai đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu 12-HSB).

Khi đủ tuổi nghỉ hưu bà liên hệ ngay với BHXH thành phố Quảng Ngãi để nộp hồ sơ. 

Lên phía trên
Thủ tục chốt sổ cho người lao động nghỉ việc ?
Câu hỏi:
Muốn chốt sổ cho người lao động nghỉ việc cần làm những thủ tục gì?
Trả lời:

Bạn muốn chốt sổ cho người lao động thì cần những thủ tục sau:

- Lập mẫu 03a-TBH để báo giảm cho những người nghỉ việc.

- Quyết định thôi việc hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

- Sổ BHXH của người lao động.

Lên phía trên
Có cần làm tờ khai cấp sổ khi đã có sổ BHXH ?
Câu hỏi:
Nguyễn Thị Bình ( Thành Phố Quảng Ngãi) hỏi:
Khi làm mẫu 02a báo tăng mới, người lao động đã có sổ BHXH rồi. Vậy có cần làm tờ khai cấp sổ nữa không?
Trả lời:

Theo qui định tại Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam thì mỗi người lao động chỉ sử dụng 1 sổ BHXH để ghi quá trình đóng BHXH, BHTN.

            Vậy người lao động đã có sổ BHXH rồi thì đơn vị sử dụng lao động chỉ lập mẫu 2a-TBH tăng mới và nộp sổ BHXH để cơ quan BHXH nhập dữ liệu, không lập tờ khai cấp sổ nữa.

Lên phía trên
Có được tham gia BHXH bắt buộc khi đã đủ tuổi lao động?
Câu hỏi:
Ông Nguyễn Văn Thành ở Nghĩa Hành hỏi: Tôi sinh năm 1951 (đủ 60 tuổi) đã đóng BHXH bắt buộc được 14 năm 5 tháng hiện tôi không còn làm việc ở đơn vị cũ nữa, bây giờ tôi tham gia BHXH tự nguyện để đủ 20 năm đóng BHXH thì được nghỉ hưu hoặc tôi làm việc tiếp ở đơn vị khác thì tôi có được tham gia BHXH bắt buộc không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 190 ngày 18 tháng 12 năm 2007 “Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm” nêntrường hợp của ông không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Nếu ông tiếp tục làm việc ở đơn vị khác có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Lên phía trên
Đóng BHXH một lúc nhiều nơi có được không?
Câu hỏi:
Tôi làm việc cùng một lúc cho 2 đơn vị, và cả 2 đơn vị đều làm thủ tục đóng và cấp sổ BHXH cho tôi, vậy có đúng với qui định không?
Trả lời:

 Theo qui định tại Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam qui định: Trường hợp người lao động làm việc tại 2 đơn vị trở lên trong cùng một thời gian, các đơn vị cùng làm thủ tục đóng và cấp sổ BHXH cho người lao động, thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết  các chế độ BHXH. Các sổ BHXH còn lại phải thu hồi và thoái thu quá trình đã đóng BHXH theo phương pháp điều chỉnh giảm số phải thu tại thời điểm thu hồi sổ BHXH; trường  hợp sổ BHXH bị  thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ  trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

            Vậy theo qui định thì bạn chỉ lựa chọn 1 đơn vị để tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Sổ BHXH còn lại phải thu hồi và thoái thu quá trình đã đóng BHXH.

Lên phía trên
Người vừa Mất sức lao động vừa có Thương binh.
Câu hỏi:
Ông Trần Ba (TT Sơn Tịnh) hỏi:
Bố tôi sinh tháng 5/1949, tham gia công tác 18 năm 6 tháng (quy đổi là 22 năm) hưởng thương binh từ năm 1980, đến năm 1990 ông nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động và sau đó Nhà nước qui định những người vừa có Mất sức lao đông vừa có Thương binh chỉ được hưởng 1 chế độ nào cao hơn do vậy bố tôi chọn hưởng Thương binh còn chế độ MSLĐ bị dừng. Được biết những người như bố tôi còn được hưởng thêm chính sách của ngành BHXH chi trả, đề nghị cơ quan BHXH cho tôi biết rõ hơn về điều này.
Trả lời:

Tại Công văn số 2768/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 3984/BHXH-CSXH ngày 28/9/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qui định thêm đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Chính phủ như sau: Đối tượng người đã lựa chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng để hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng (thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh), nếu đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian công tác thực tế theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg thì ngoài trợ cấp theo chính sách đối với người có công với cách mạng còn được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2011 của Bộ Lao động Thương binh&Xã hội.

            - Về tuổi đời và thời gian công tác thực tế như sau: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; có thời gian công tác thực tế từ 15 năm đến dưới 20 năm.

- Thời điểm hưởng trợ cấp: Đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp và hết tuổi lao động trước ngày 01/7/2010 thì hưởng từ ngày 01/5/2010; Nếu đến ngày 01/7/2010 chưa hết tuổi lao động thì hưởng kể từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động.

- Mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2010 đến ngày 30/04/2011 bằng 464.267 đồng/tháng; trong thời gian từ ngày 01/05/2011 đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh, mức hưởng bằng 527.872 đồng/tháng.

            Theo qui định trên, bố bạn đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/5/2010. Bố bạn liên hệ với BHXH huyện, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Hỏi về cấp sổ BHXH
Câu hỏi:
Tôi làm việc cho cty Giày da từ tháng 02/2007 - 08/2010 và đã được cấp sổ BHXH, sau đó tôi nghỉ việc và đến T02/2011 tôi tìm được việc làm mới tại một công ty khác và công ty mới cũng làm thủ tục cấp sổ BHXH cho tôi. Vậy hiện tại tôi có đến 2 sổ BHXH, tôi phải làm thế nào?
Trả lời:

Theo qui định tại Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam thì một người có từ 2 sổ BHXH trở lên, cơ quan BHXH phải thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH được cấp vào bìa sổ và các tờ rời sổ BHXH theo mẫu mới. Số sổ BHXH được cấp lại là số sổ BHXH của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

            Vậy theo quy định mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ BHXH. Đơn vị bạn cần lập công văn giải trình kèm theo 2 sổ BHXH của NLĐ để cơ quan BHXH lập thủ tục chuyển 2 sổ BHXH thành 1 theo quy định.  

Lên phía trên
Xin cấp lại tờ rời.
Câu hỏi:
Họ và tên: Trần Thị Úc
E-mail: uctranthi_kb@yahoo.com.vn
Lúc trước tôi làm việc ở Sài Gòn và đã đăng ký tờ khai ban đầu và đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội. Nhưng tôi nghỉ việc công ty chỉ trả sổ bảo hiểm xã hội mà không trả tờ khai đăng ký ban đầu. Sau đó tôi về công tác ở Phòng Giáo dục Lý Sơn và tiếp tục dùng sổ bảo hiểm ở Sài Gòn để đóng bảo hiểm. Tôi công tác ở phòng Giáo Dục Lý Sơn được 1 năm sau đó chuyển qua Kho Bạc Nhà Nước Lý Sơn công tác và cũng tiếp tục dùng sổ đó để đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng một thời gian Kho Bạc Tỉnh đòi tờ khai đăng ký ban đầu nhưng tôi liên lạc với công ty ở Sài Gòn thì đã phá sản nên tôi chốt thời gian đóng bảo hiểm ở Sài Gòn để hưởng chế độ trợ cấp một lần. Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi xin cấp lại tờ khai ban đầu và sổ bảo hiểm từ lúc làm ở Phòng Giáo Dục đến bây giờ thì làm thế nào?. Và nếu được thì tờ khai đăng ký ban đầu Phòng Giáo Dục Ký Xác nhận hay là Kho Bạc Nhà nước Quảng Ngãi ký xác nhận. Trong thời gian chờ đợi trả lời của quý cơ quan tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều
Trả lời:

Trường hợp của bạn không nên giải quyết chế độ một lần, khi bạn chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi nếu sổ BHXH của bạn đã được chốt theo đúng qui định tại QĐ 555/QĐ-BHXH ngày 13/05/2009 của BHXH Việt Nam thì không cần chốt lại nữa và bạn vẫn sử dụng được sổ này để tiếp tục tham gia BHXH tại Quảng Ngãi.

            Bạn đã về công tác tại Phòng Giáo dục huyện Lý Sơn và đã sử dụng sổ này để tiếp tục tham gia BHXH. Khi bạn chuyển công tác qua Kho Bạc Nhà Nước Lý Sơnthì vẫn tiếp tục dùng sổ này để ghi nhận thời gian công tác sau này. Thủ tục qui định khi người lao động chuyển công tác khác trong cùng một huyện: Đơn vị cũ có trách nhiệm yêu cầu BHXH huyện chốt thời gian công tác và người lao động cầm sổ BHXH đến đơn vị mới để tiếp tục tham gia BHXH, không yêu cầu tờ khai đăng ký ban đầu.

Bạn liên hệ với BHXH huyện Lý Sơn để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Cách tính lãi chậm đóng BHXH
Câu hỏi:
Trần Thị Kim Ngọc E-mail: kimthanhhuyen86@gmail.com
Công ty tôi có nhận thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Quảng Ngãi. Công ty tôi chậm nộp BHXH từ tháng 3 đến tháng 8/2011. Tôi đang kiểm tra nhưng có thắc mắc về cách tính lãi chậm nộp đóng BHXH. Quỹ lương hiện tại của công ty tôi là 9,254,000 đ (trong đó: số tiền trích nộp BHXH, BHYT là: 2,035,880 đ; 416,430 đ)
Vậy quí cơ quan có thể giải thích giúp cho tôi cách tính lãi chậm nộp BHXH như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:

Theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc và Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/02/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 902/QĐ-BHXH, Công văn 1464 ngày 23/05/2008 của BHXH Việt Nam hướng dẫn các trường hợp tính lãi chậm nộp và phương pháp tính như sau:

* Nguyên tắc đóng BHXH, BHTN, BHYT:

“Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH, BHTN, BHYT trên quỹ tiền lương, tiền công của những người lao động tham gia BHXH, BHYT; đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước”.

Công thức tính tiền lãi chậm nộp:

Lt(bhxh-bhtn/bhyt) = D x K(bhxh-bhtn,bhyt)/12

Trong đó:

D(bhxh-bhtn,bhyt): Số tiền BHXH-BHTN, BHYT nộp chậm thuộc các trường hợp phải tính lãi.

Kbhxh-bhtn: Tỷ  lệ  % lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH trong năm.
Kbhyt : Tỷ  lệ  % lãi suất cơ bản do NHNN công bố.
Lt(bhxh-bhtn/bhyt): Số tiền lãi BHXH-BHTN,BHYT phải nộp được tính hàng tháng.

 1) Cách tính số tiền chậm nộp phải chịu tính lãi:
Số tiền BHXH chậm nộp phải chịu tính lãi tháng này (Dbhxh-bhtn) là:

Dbhxh-bhtn = tổng số tiền nợ BHXH-BHTN tháng trước liền kề - số phải nộp phát sinh BHXH-BHTN của tháng trước liền kề - số tiền BHXH 2% để lại đơn vị phát sinh từ đầu quý.

Số tiền BHYT chậm nộp phải chịu tính lãi tháng này (Dbhyt) là:

Dbhyt = tổng số tiền nợ BHYT tháng trước liền kề - số phải nộp phát sinh BHYT của tháng trước liền kề.

2) Thời gian chậm nộp phải chịu tính lãi:
- Thời hạn nộp tiền BHXH: Hằng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đơn vị phải nộp tiền BHXH-BHTN, BHYT phát sinh trong tháng.
- Thời điểm tính lãi: Sau 01 tháng kể từ ngày quá hạn phải nộp BHXH.
- Thời gian chậm nộp phải chịu tính lãi: Kể từ tháng đầu tiên sau thời hạn nộp tiền.

4) Lãi suất hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH (Kbhxh- bhtn):
- Tháng 01/2010-nay là 10.5% / 1 năm = > 0,875% / tháng.
5) Lãi suất hoạt động đầu tư từ quỹ BHYT(Kbhyt):
- Tháng 01/2010-nay là 8% / 1 năm = > 0,667% / tháng.
6) Theo quy định của BHXH Việt Nam số tiền thực đóng BHXH, BHTN, BHYT trong kỳ của mỗi đơn vị được phân bổ theo thứ tự sau:
- Tiền nợ BHYT kỳ trước chuyển sang (nếu có).
- Tiền BHYT phải đóng kỳ này.

- Tiền nợ BHTN kỳ trước chuyển sang (nếu có).
- Tiền BHTN phải đóng kỳ này(nếu có)
- Tiền lãi do chậm đóng đến kỳ này (nếu có).
- Tiền nợ BHXH kỳ trước chuyển sang (nếu có).
- Tiền BHXH phải đóng kỳ này.
- Luật BHXH quy định đơn vị sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động, đơn vị nếu quyết toán với BHXH trong quí không bị tính lãi.

Lên phía trên
Khi ốm đau, thai sản có phải đóng BHXH?
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Xuân Hoa (Thành phố Quảng Ngãi) hỏi: Người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản có phải đóng BHXH không? Tính thời gian tham gia BHXH trong những trường hợp này được qui định như thế nào?
Trả lời:

* Theo Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động -TB&XH  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

* Theo Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-TB&XH  hướng  dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó nhưng vẫn được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.

* Theo Thông 32/2010/TT-BLĐTBXHngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp:

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Lên phía trên
Tính hưởng trợ cấp khu vực
Câu hỏi:
Ông Huỳnh Văn A (Thành phố Quảng Ngãi) hỏi: Tôi là bộ đội đã nghỉ hưu vào tháng 12/2008. Tôi có 7 năm làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Khi về nghỉ hưu, BHXH Bộ Quốc phòng chưa tính trả phụ cấp khu vực cho tôi. Xin hỏi, tôi có được tính hưởng trợ cấp khu vực không, việc truy trả khoản phụ cấp khu vực của tôi được tính như thế nào? Thủ tục hồ sơ cần những giấy tờ gì?.
Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ thì: Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội.

       Mức phụ cấp khu vực được tính bằng:

15% nhân (x) số tháng đóng   x   hệ số khu vực người lao động đóng BHXH   x    mức lương tối thiểu chung tại tháng bắt đầu hưởng lương hưu.

Theo Công văn số 70/BHXH-CSXH ngày 13/01/2011 của BHXH Việt Nam V/v hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội thì:

- Đối với những trường hợp sổ BHXH đã ghi đầy đủ (thời gian đóng, địa điểm đơn vị đóng) thì căn cứ sổ BHXH để giải quyết .

- Trong trường hợp sổ BHXH có ghi thời gian phục vụ trong quân đội được tính hưởng BHXH nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không rõ địa danh đóng quân hoặc làm việc thì cần thêm Giấy xác nhận theo mẫu số 02-BHKV về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội.

Người lao động làm đơn đề nghị xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 01A-BHKV hoặc mẫu số 01B-BHKV (sau đây gọi tắt là Đơn đề nghị xác nhận), nộp cho đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên nơi quản lý người lao động trước khi chuyển ra ngoài quân đội hoặc nơi quản lý người lao động trước khi được BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết nghỉ hưu. Trường hợp đơn vị quản lý đã sáp nhập thì nộp cho đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập, nếu giải thể thì nộp cho đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị đã giải thể. Đơn đề nghị xác nhận nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện kèm theo phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận của người lao động. 

Để thuận tiện cho việc xác nhận, đối với người đã chuyển ra ngoài quân đội (kể cả bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc chuyển công tác sang cơ quan công an, cơ yếu) thì ngoài Đơn đề nghị xác nhận cần gửi đính kèm bản chụp giấy tờ liên quan thể hiện đã chuyển ra ngoài quân đội từ đơn vị đó (Quyết định chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, thôi việc…).

Đề nghị ông mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH nơi đang cư trú để được hướng dẫn các thủ tục.

Lên phía trên
Chuyển nơi nhận lương hưu trong tỉnh
Câu hỏi:
Trương Đình Trác E-mail: beckham1380@yahoo.com hỏi:
Hiện tại tôi là cán bộ hưu trí và đang hưởng chế độ tại Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, nay tôi có nguyện vọng muốn được chuyển về nhận lương hưu tại Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành. Vậy tôi phải làm những thủ tục và giấy tờ gì để có thể thay đổi nơi nhận lương hưu. Kính mong quý cơ quan giải đáp.
Trả lời:

Theo qui định tại Quyết định 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 V/v ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc thì nếu đối tượng có yêu cầu thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong địa bàn tỉnh thì viết đơn theo mẫu số 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đề nghị ông liên hệ với BHXH thành phố Quảng Ngãi để được hướng dẫn cụ thể.

Lên phía trên
Trách nhiệm của đơn vị SDLĐ
Câu hỏi:
NGUYỄN MINH HOÀ E-mail: hoanm@ptsc.com.vn hỏi:
Đầu năm 2007 tôi làm việc cho công ty TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG. ĐC: LÔ 1 Phân Khu CN SG-DQ BÌNH THẠNH-BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI.
Tháng 4/2008 tôi được điều động vào TP.HCM công tác. Tôi được ký hợp đồng làm việc với Công ty TNHH KỸ THUẬT CHIẾN THẮNG (Cùng một GĐ công ty, thực chất là một công ty) Đc:12M NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.ĐA KAO-Q1-TP.HCM
Có nộp sổ BHXH cho tại văn phòng công ty này tại văn phòng TP. HCM.
Sau khi hết công trình ở đây. Tôi được điều động về lại công ty ở Quảng Ngãi. Tôi làm việc đến tháng 7 thì xin thôi việc. Tôi liên lạc với công ty để rút sổ BHXH nhưng chưa rút được.
Xin BHXH BINH SƠN kiểm tra xem công ty có mua BHXH cho tôi tại Quảng Ngãi không. Hay tôi liên hệ với công ty như thế nào để lấy lại sổ BHXH.
Trả lời:

Tiết c Điểm 1 Điều 18 Luật BHXH đã qui định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn việc làm”.

Bạn liên hệ với công ty để lấy sổ BHXH.

(Chúng tôi đã kiểm tra, đơn vị của bạn không không đóng BHXH cho bạn tại BHXH huyện Bình Sơn.)

Lên phía trên
Báo tăng mới lao động trong khi đã nhận BHXH TN chúng tôi có sử dụng được số sổ BHXH cũ?
Câu hỏi:
Hỏi: Cty chúng tôi mới tuyển một lao động vào làm việc, người lao động đã có sổ BHXH nhưng đã nhận trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp một lần rồi.
Khi báo tăng mới lao động này chúng tôi có sử dụng được số sổ BHXH cũ của người lao động này không? Hay phải đăng ký cấp mới sổ BHXH?
Trả lời:

Theo qui định tại Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam qui định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH: Sau khi hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp BHTN, nếu tham gia BHXH, BHTN lại, thì sổ BHXH được tiếp tục sử dụng để ghi quá trình đóng, hưởng BHXH, BHTN.

Vì vậy, đơn vị và người lao động tiếp tục sử dụng sổ BHXH cũ trên để ghi quá trình đóng, hưởng BHXH, BHTN tiếp theo và không đăng ký cấp mới sổ BHXH nữa.

(Thời gian đã hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp trước đó không được tính đóng, hưởng BHXH, BHTN cho lần sau).

Lên phía trên
Thời gian thử việc 02 tháng có đóng BHXH không?
Câu hỏi:
Bà Lê Thị Ngọc (huyện Mộ Đức) hỏi: Hiện tôi đang làm việc trong Công ty TNHH và có ký hợp đồng lao động làm việc thời hạn 12 tháng trong đó có thời gian thử việc 02 tháng. Vậy tôi có phải đóng BHXH cho khoảng thời gian 02 tháng thử việc hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày26 tháng 7 năm 2011của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Lên phía trên
Hỏi thời gian đóng BHXH
Câu hỏi:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (TP. Quảng Ngãi) hỏi: Tôi làm việc trong ngành tòa án với chức danh là thư ký tòa án. Trước khi làm thư ký tòa án thì tôi có thời gian làm trọng tài viên và theo Hướng dẫn số 560/TCCB ngày 10/9/2010 của Tòa án nhân dân tối cao thì thời gian làm trọng tài viên được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Vậy tôi có được cộng dồn thời gian làm trọng tài viên và thư ký tòa án để tính thâm niên hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại Công văn số 2776/BNV-TL ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nội vụ thì Công văn số 560/TCCB ngày 10/9/2010 của Tòa án nhân dân tối cao không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được tính theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Liên bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Vì vậy, những trường hợp trước đây công tác tại cơ quan Trọng tài kinh tế (Trọng tài viên) chuyển sang ngành Tòa án nhân dân và được xếp ngạch Thư ký Tòa án thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chỉ được tính từ thời gian chuyển sang ngành Tòa án nhân dân và được xếp ngạch Thư ký Tòa án.

Lên phía trên
cach tinh thoi gian cong tac
Câu hỏi:
Thông tin người gửi bui thi khanh
Anh toi di bo doi nam 1972 den nam 1990 thi phuc vien ve lam ruong o que, sau do den nam 1995 lai di cong tac cho toi nay. Nhu vay khi nghi huu thi thoi gian cong tac co duọc cong voi thoi gian la bo doi tai ngu hay khong
Trả lời:

- Thông tư 13/NV ngày 4-9-1972 của Bộ Nội vụ quy định: Quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn được chuyển ngay sang cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp (Nhà nước) được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp để tính là thời gian công tác liên tục. Như vậy, nếu đã xuất ngũ phục viên một thời gian, sau đó được nhận vào làm việc ở khu vực Nhà nước (không tính khu vực ngoài Nhà nước) thì vẫn được tính là thời gian có tham gia BHXH.

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&X Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã qui định: Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01 tháng 01 năm 1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

            Bạn đối chiếu 2 qui định nêu trên để biết anh bạn có được cộng nối thời gian tham gia trong quân đội hay không vì bạn không nói rõ anh bạn công tác tại cơ quan, đơn vị nào.

 

Gửi câu hỏi